Bisschoppen geven verkeerd signaal af met pausenquete

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft geen vragen weggelaten uit de pauselijke enquête. Dat zegt de perswoordvoerder van de bisschoppen in een reactie op de bevindingen van Katholiek.nl dat vragen ontbreken. Haar antwoord overtuigt niet: vragen over homo’s en het gezin verdwenen en zijn hernummerd. Daarmee geven de bisschoppen een verkeerd signaal af.

In oktober 2014 is de bijzondere bisschoppensynode over het familiepastoraat in Rome. Voor het eerst worden niet alleen bisschoppen, maar ook pastorale teams en de gewone gelovigen in de parochies gevraagd om hun visie aan de hand van een openbare vragenlijst. Wellicht mogen we hier de hand van paus Franciscus in zien die in zijn nieuwste exhortatie Evangelii Gaudium vergaande decentralisatie van de Romeinse macht belooft.

Toen de redactie van Katholiek.nl de door de Nederlandse bisschoppen verstuurde enquête vergeleek met die uit België, Engeland en de Verenigde Staten, bleken vijf vragen te zijn weggelaten: twee vragen over homoseksualiteit en drie vragen over het gezinsleven in de kerk. Het weglaten van de vragen over het gezin kan een bedrijfsongeluk zijn, de twee subvragen over homoseksualiteit zijn op zijn minst ongemakkelijk.

Anna Kruse, perswoordvoerder van de Nederlandse bisschoppen, reageerde eergisteren als door een wesp gestoken in het Nederlands Dagblad en op Twitter door te stellen dat er ‘geen vragen zijn weggelaten’, maar dat de bisschoppen ‘feitelijke vragen’ door een beleidsmedewerker laten beantwoorden. Ook gaf zij aan, dat Rome de opdracht gaf om de enquete niet via internet te verspreiden. Als dat zo is, waarom doen de Engelse, Belgische en Amerikaanse bisschoppen dat dan wel? Of waarom roept kardinaal Schönborn van Wenen op dat iedereen mag reageren en zelfs een speciale jongerenvariant heeft bedacht?

Het belangrijkste is dat de Nederlandse bisschoppen een verkeerd signaal afgeven, hoe legitiem de redenen voor het weglaten van de vragen ook zouden kunnen zijn. Franciscus hamert voortdurend op transparantie, openheid en hervorming. Het weglaten van vragen, zonder daar over te communiceren, geeft de schijn van manipulatie. Dat is niet wenselijk, zeker niet als het om een onderwerp gaat als de positie van homo’s in de kerk en het civielrechtelijke homohuwelijk.

Dit opiniestuk verscheen eerder vandaag in de papieren editie van het Nederlands Dagblad en is geschreven door Eric van den Berg en Frank G. Bosman.