Bisschoppen roepen op naar stembus te gaan

0
1219

De Nederlandse bisschoppen roepen katholieke gelovigen op om op 9 juni te gaan stemmen. “Ons land staat voor ingrijpende keuzes. We beseffen dat het algemeen welzijn van onze samenleving iets is dat ons allen gezamenlijk aangaat. Door te stemmen levert de katholieke burger een bijdrage aan het democratisch proces. In Nederland kennen we het stemrecht, maar onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid maakt dat recht een maatschappelijke plicht”, aldus de bisschoppen. Een stemrecht is ook een stemplicht.

De bisschoppen geven geen stemadvies geven. Wel wijzen zij op enkele belangrijke fundamentele principes waarop de kiezers zich kunnen oriënteren bij het bepalen van hun keuze. Uitgangspunt is de katholieke sociale leer, zoals de menselijke en de inzet voor het algemeen welzijn.

De menselijke waardigheid betreft iedere mens zonder onderscheid en heel de mens in al zijn wezenlijke dimensies. Het algemeen welzijn vergt onze verantwoordelijke en noodzakelijke inzet niet alleen voor onze eigen samenleving maar ook voor Europa en de rest van de wereld, met name wat betreft rechtvaardige arbeidsverhoudingen. Voorts wijzen de bisschoppen op het grote belang van ontwikkelingshulp en van daadkrachtig beleid ter beheersing en oplossing van de financiële crisis, de klimaatcrisis en de voedselcrisis.

De bisschoppen brengen ten slotte de encycliekCaritas in veritatenadrukkelijk onder de aandacht. Deze pauselijke brief behandelt de actuele crises in het licht van de katholieke sociale leer. Zonder twijfel kan de leeswijzer ophttp://www.caritasinveritate.info/behulpzaam zijn bij het bepalen van een keuze op 9 juni.