De wereld vergaat!

Amerikaanse wetenschappers hebben op grond van statistische gegevens berekend wanneer religie in Nederland zal ophouden te bestaan. Hiermee treden ze in de voetsporen van een illustere voorganger, niemand minder dan Isaac Newton.

Newton heeft namelijk berekend dat de wereld in 2060 vergaat. Hij maakte die berekeningen op grond van aanwijzingen in de bijbel. De berekeningen werden in 2003 pas weer ontdekt. Laatst zag ik weer zo’n tv-programma op Discovery Channel of zo, waarin beweerd werd dat Newton jarenlang totaal geobsedeerd was door de vraag wanneer de wereld vergaat. Je zou zeggen dat hij die jaren beter aan wetenschappelijk onderzoek had kunnen besteden. Dan had hij alvast de relativiteitstheorie kunnen ontdekken, of de fiets.

Maar Newton wilde helemaal niet het einde der tijden berekenen. Het was zijn bedoeling, zo schreef hij, om een eind te maken aan het gespeculeer hierover van mensen die de Heilige Schrift hiervoor misbruiken en in diskrediet brengen als hun voorspellingen weer eens niet uitkomen. “Christus komt als een dief in de nacht en het is niet aan ons dag en uur te weten die God in zijn boezem bewaart.”

Cultuurtheoloog Frank Bosmanbetitelde het statistisch onderzoek in het radioprogramma ‘Lunch!’ ook al als ‘klinkklare onzin’. Wel verwachtte hij dat het geïnstitutionaliseerde geloof, de georganiseerde kerken dus, over vijftig jaar verdwenen is.

Maar dat is in 2060. Dat kan geen toeval zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *