Op zijn kop

Vaticaan onder vuur om misbruik, kopt de NOS; Church wants to model ‘best practice’ on fighting abuse, Vatican says staat er boven een artikel in de National Catholic Reporter (NCR). Beide artikelen gaan over de zitting van een VN-commissie over kindermisbruik die op 16 januari 2014 in Genève werd gehouden. Terwijl de NOS benadrukt dat de Kerk werd bekritiseerd, haalt de NCR naar voren dat de Kerk bij monde van kardinaal Tomasi uitsprak kindermisbruik op een voorbeeldige manier te zullen aanpakken.

Beide artikelen hebben dezelfde strekking, maar de toon is anders en die toon wordt gezet door de kop.

Hetzelfde is het geval met een artikel uit het Reformatorisch Dagblad. “Eijk: Leer en vervloekingen Trente ‘onverkort’ van kracht”. Maar in het interview klinkt geen onvertogen woord. De kardinaal zegt wel dat de leer van de kerk sinds het concilie van Trente niet is veranderd en dat de verschillen met de protestantse kerken nog steeds bestaan.

Dat staat trouwens ook te lezen aan het begin van een van de belangrijkste oecumenische documenten: de gemeenschappelijke verklaring van de lutherse wereldfederatie en de rooms-katholieke kerk over de rechtvaardigingsleer uit 1999. Die verklaring was een doorbraak omdat beide partijen erkenden dat ze het weliswaar niet helemaal met elkaar eens waren, maar wel belangrijke punten van overeenstemming zagen.

Maar de kop boven het artikel in het Reformatorisch Dagblad suggereert was een aantal lezers waarschijnlijk nog steeds denkt: de katholieken vervloeken ons. Uit het interview blijkt het tegenovergestelde: “ De vervloekingen van Trente moet je dan ook niet zo opvatten dat iemand voor eeuwig door God is vervloekt. Het oordeel is aan God; dat kan en mag je als mens niet vellen”, aldus kardinaal Eijk.

Soms zet een kop de zaak op zijn kop.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *