Paus aanvaardt ontslag bisschop Van Luyn

0
1156

Mgr. drs. A.H. van Luyn s.d.b., bisschop van Rotterdam, bereikte op 10 augustus 2010 de leeftijd van 75 jaar. Conform het kerkelijk recht dient een bisschop op dat moment zijn ontslag in bij de paus, hetgeen de Rotterdamse bisschop ook gedaan heeft. Vandaag, 14 januari 2011, liet het Vaticaan weten dat paus Benedictus de ontslagaanvraag heeft gehonoreerd. Aan Mgr. Van Luyn is verzocht om tot het moment van het aantreden van een opvolger, het bisdom Rotterdam verder te besturen als apostolisch administrator met alle bevoegdheden van diocesaan bisschop. Als zodanig blijft Mgr. Van Luyn lid van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

De procedure voor de benoeming van een nieuwe bisschop van Rotterdam is reeds in gang gezet. Daarbij zijn de volgende stappen van belang:
– Het kapittel van het bisdom Rotterdam maakt een voordracht van drie kandidaten.
– De Bisschoppenconferentie bespreekt deze voordracht en kan desgewenst andere kandidaten noemen.
– De pauselijke Nuntius stuurt de voordracht van het kapittel van Rotterdam en het oordeel van de Bisschoppenconferentie naar de Congregatie voor de Bisschoppen in Rome. De Congregatie geeft vervolgens aan de nuntius de opdracht, om nader onderzoek in te stellen met betrekking tot kandidaten.
– Na dit onderzoek overlegt de Congregatie van de Bisschoppen wie de meest geschikte kandidaat is en wordt een voordracht voor de Paus gemaakt.
– De kardinaal-prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen legt de voordracht aan de Paus voor. Deze beslist over de benoeming.

In afwachting van de benoeming van een opvolger vraagt Mgr. Van Luyn de gelovigen van het bisdom Rotterdam om bijzonder gebed om de bijstand van de Heilige Geest bij de keuze van een nieuwe bisschop van Rotterdam.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here