Uitschrijven uit de kerk vanwege de misbruikschandalen?

0
1516

In dit artikel wil ik vertellen hoe ik als priester denk over het uitschrijven uit de kerk vanwege de misbruikschandalen. Ik wil voorop stellen dat elk geval van misbruik heel erg is en niet goed te praten is. Het is schokkend dat het zoveel gebeurd is. Alles wat ik hierna schrijf heeft absoluut niet de bedoeling de misdaden goed te praten of te relativeren. Ik wil wel kanttekeningen plaatsen over het besluit van sommige mensen om zich uit te laten schrijven uit de katholieke kerk.

Zijn de schandalen een reden om je te laten uitschrijven?

In de Bijbel (Mt. 23) staat: “Toen zei Jezus tegen de menigte en zijn leerlingen: ‘Op de stoel van Mozes hebben de schriftgeleerden en de farizeeën plaatsgenomen. Doe en onderhoud daarom alles wat ze u zeggen, maar handel niet naar hun daden. Zelf doen ze niet wat ze zeggen.” Dat lijkt me ook van toepassing op geestelijken die misbruik pleegden.

Hoe vaak gaat Jezus niet te keer tegen de schriftgeleerden: ‘Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie lijken op witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. Zo lijken ook jullie voor de mensen uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huichelarij en wetsverachting zijn. (in hetzelfde evangelie, Mt.23).

Eén van Jezus’ apostelen (“de eerste bisschoppen”) was een dief en verrader, waarvan onze Lieve Heer zelf slachtoffer werd. Voor de andere apostelen was het verraad van Judas onbegrijpelijk en zeer schokkend, maar geen reden om zich van Jezus’ leerlingengroep (de kerk in wording) terug te trekken. Als de andere apostelen zich daarom teruggetrokken hadden was de kerk nooit ontstaan.

Als vele mensen zich van Jezus afkeren, weliswaar niet vanwege misbruik, maar omdat Jezus over lijden praat, lezen we: ‘Velen van zijn leerlingen die Hem gehoord hadden, zeiden: ‘Dit zijn harde woorden. Wie kan daar nog naar luisteren?’ Maar Jezus, die wist dat dit bij zijn leerlingen gemor uitlokte, zei: ‘Dit ergert jullie dus? Maar er zijn er onder jullie die niet geloven.’ Jezus wist immers al vanaf het eerste moment wie het waren die niet geloofden en wie het was die Hem zou overleveren. Toen keerden velen van zijn leerlingen Hem de rug toe en trokken niet langer met Hem mee. Hierop vroeg Jezus aan de twaalf: ‘Jullie willen toch niet óók weggaan?’ Simon Petrus antwoordde: ‘Maar Heer, naar wie zouden we gaan? In uw woorden vinden we inderdaad eeuwig leven. Wij geloven vast en zeker dat u de heilige van God bent.’ (Johannes 6).

Onze betrokkenheid bij de kerk moet niet gebaseerd zijn op de illusie dat de volgelingen van Jezus volmaakt en heilig zijn, maar op onze eigen relatie met God en zijn roep om zelf heilig te zijn en een werktuig in zijn hand. Zij die de kerk verlaten komen er nog wel achter dat het in de wereld nog veel erger is. Presidenten en politici zijn geen haar beter. Ik weet uit de biechtpraktijk dat zelfs schijnbaar edele en nette burgers, echtgenoten en ouders zeer verwerpelijke dingen doen op seksueel gebied.

Hoe kan het dat er op zo’n grote schaal misbruik is gepleegd in een instituut dat een goddelijke moraal verkondigd?

Mijns inziens is dit deels te verklaren uit het feit dat de celibataire priester of religieus vroeger op een voetstuk stond. Vele jongemannen die geen gezonde normale seksuele ontwikkeling hadden gehad en een afkeer hadden van het andere geslacht kozen het religieuze leven of het celibaat als dekmantel voor hun onhuwbaar zijn en om zo status te verwerven zonder uit te hoeven komen voor hun seksuele geaardheid. Onder priesters zijn relatief veel homoseksuelen. Waar zij net als de heteroseksuele priester bewust kiezen voor levenslange onthouding is dat geen probleem. Maar waar misbruik gepleegd is, daar hebben de daders mogelijk met een verkeerde instelling voor het ambt of religieuze leven gekozen. Zij hadden nooit gewijd mogen worden of mogen intreden.

Is opheffing van het celibaat dan een oplossing voor deze problemen? Daar geloof ik niet in. Hoeveel incest komt er niet voor onder gehuwden?

De enige oplossing die zie ik is dat we als gelovigen onszelf weer opnieuw toewijden aan God, een hechte gemeenschap vormen zoals de eerste christenen en mogelijke priesterkandidaten screenen op onder andere een gezonde seksuele en sociale ontwikkeling.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here