Zero tolerance. Kardinaal Eijk eist waardige Eucharistievieringen

0
853

Kardinaal Eijk kiest voor een zero-tolerancebeleid ten aanzien van liturgische vieringen in het aartsbisdom. In een eergisteren verstuurde brief aan alle geestelijke ambtsdragers in het aartsbisdom, stelt kardinaal Wim Eijk met nadruk dat een Eucharistieviering waardig en juist moet worden gevierd.

De aanleiding van het schrijven aan alle priesters, diakens, pastoraal werkenden en geestelijk verzorgers in het aartsbisdom is de kwestie-Van der Meulen. Kardinaal Eijk eiste van Griffioen en Van der Meulen dat zij openlijk spijt betuigden over het schenden van liturgische voorschriften en zij voor de toekomst beloven deze regels na te komen omdat ze anders zouden worden berispt danwel ontslagen. “Zowel pastoor Griffioen als pastoraal werker Van der Meulen hebben inmiddels tijdig, onverkort en loyaal voldaan aan bovengenoemde voorwaarden. Daarmee beschouw ik de door hen gepleegde ernstige verstoring van de liturgische orde van de Kerk, waarvan ik het zeer blijf betreuren dat die zich heeft voorgedaan, voor deze keer als afgedaan en heb ik beiden mijn beste zegenwensen voor hun pastorale werk doen toekomen”, schrijft mgr. Eijk.

De kardinaal stelt de diocesane geestelijken met nadruk voor dat hij als verantwoordelijke bisschop verlangt van zijn personeel dat ze de liturgische regels kennen en toepassen. Dit geldt voor iedere geestelijke van welk bisdom, orde of congregatie dan ook en werkzaam is in het aartsbisdom. De kardinaal kiest voor een zero-tolerance beleid: “Mocht ik in de toekomst onverhoopt moeten vaststellen dat voor de H. Eucharistie en/of voor andere vieringen geldende liturgische voorschriften andermaal zijn geschonden, dan zal ik niet schromen om zo nodig de daarvoor verantwoordelijke(n) canonieke sancties op te (laten) leggen, intrekking van de verleende pastorale zending niet uitgesloten.” schrijft hij.

Mgr. Eijk kondigt aan dat op de site van het aartsbisdom binnenkort meer informatie te vinden is over de praktische richtlijnen. Mgr. Eijk sluit de brief af met de wens dat de ambtdragers loyaal zullen bijdragen aan waardige en juiste vieringen.

Het aartsbisdom plaatste de volledige brief vandaag op haar website.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here