Steun Katholiek.nl

Katholiek.nl zoekt mensen en organisaties die ons financieel willen steunen.

De continuïteit én de kwaliteit van het werk garanderen kost gewoonweg geld. Daarom hebben wij óók financiële steun nodig. Een deel van wat er nodig is, financieren we uit eigen middelen. Maar dat is niet voldoende. Daarom is de steun van donateurs hard nodig.

Iedere dag brengen we u rooms-katholiek nieuws, duiding, achtergronden en opinie. De redactie brengt positief en onafhankelijk de rijke kleurschakeringen uit de kerk op Katholiek.nl bijeen. Zowel orthodox, progressief, hoog en laag: bovenlokaal nieuws dat mensen raakt over de katholieke lifestyle, cultuur en media uit en over de kerk kunt u gratis op de website lezen.

Spreekt u dat aan? Steun dan Katholiek.nl.

Katholiek.nl: genuanceerd en betrokken

Katholiek.nl staat bekend om haar genuanceerde nieuwsgaring en prikkelende opinies. Geregeld wordt Katholiek.nl geciteerd en worden onze redacteuren in andere media gevraagd om het rooms-katholieke geluid te vertolken. In 2009 won Katholiek.nl (toen nog Isidorusweb geheten) de prijs voor beste christelijke website in Nederland, de Webfish Awards. In 2011 werd de site genomineerd voor de Antonius Funke Preis, de gerenommeerde Duitse katholieke mediaprijs.

Uw gift helpt

Katholiek.nl kan uw financiële ondersteuning goed gebruiken om als rooms-katholieke nieuwswebsite te kunnen blijven functioneren. Op jaarbasis steken wij zo’n 2.000 uur vrijwillig in het besturen en beheren van de website. We investeren steeds meer geld in inhoud en techniek. We zijn u zeer dankbaar als u ons wilt ondersteunen. We kunnen onze website daarmee gratis blijven aanbieden.

Katholiek.nl was tot 1 maart 2022 een uitgave van de Berne Media te Heeswijk-Dinther. Sinds 1 maart is het VKMO-Katholiek Netwerk de nieuwe eigenaar.