Afgelopen donderdag werd in Odijk de biografie ‘Kerkleider in de branding’ gepresenteerd. De media hebben volop aandacht aan besteed aan deze lijvige biografie van kardinaal Simonis.

Ton Crijnen schreef het boek. Hij is publicist en lang verbonden aan dagblad Trouw. Daarvoor werkte hij onder meer voor De Tijd en Die Presse. In 2008 publiceerde hij een biografie over Titus Brandsma. ‘Kerkleiding in de branding’ is deels geautoriseerd door Simonis voor zover het zijn eigen uitspraken in gesprekken met de auteur betreft.

De boventoon in de mediabelangstelling is het bericht dat Simonis eerder van seksueel misbruik wist. Het is niet verwonderlijk dat nu net dat element in de pers breed wordt uitgemeten. Na de beladen uitspraak ‘Wir haben es nicht gewusst’ was direct duidelijk dat die uitspraak hem de rest van zijn leven zal achtervolgen.

Crijnens’ krant Trouw schreef er zaterdag over en dat werd door veel kranten overgenomen. Emiel Hakkenes schrijft dat Simonis wist van ‘erotische stoeipartijen’ van bisschop Niënhaus. Sleazier krijg je ze niet. Nederlands Dagblad nuanceert en zegt dat Simonis blijft geloven in de onschuld van bijvoorbeeld de vorig jaar overleden bisschop Gijsen.

Op Radio Maria sprak Peter Dullaert van een kardinaal die geen ‘leidend’ maar ‘lijdend’ voorwerp was. Theo Krabbe werkt dat beeld in de Twentse krant Tubantia verder uit. ‘Ongetwijfeld zal hij ook de geschiedenis ingaan als een man met twee gezichten. In zijn hart wonen nog altijd twee zielen: een onvoorwaardelijke trouw aan Rome en een oprechte pastorale belangstelling voor de gelovigen. Simonis stond lange tijd bekend als de kapelaan en de bisschop met het opgeheven vingertje, die betweterig de gelovigen de “objectieve geloofswaarheden” van de rooms-katholieke leer voorhield. Maar hij bleef ook een zachtaardige, bescheiden en eenvoudig man met een warm pastoraal hart, die liever gewoon dorpspastoor was geworden’, schrijft Krabbe zaterdag.

Tubantia gaat ook in op de verstoorde houding tussen Simonis en zijn opvolger. Opnieuw een weinig verheffende passage over het gedoe op het bisschoppelijk paleis over het tijdelijk inwonen van Simonis na diens terugtreden.

Nergens is nog een genuanceerdere bespreking verschenen: daarvoor is het te vroeg. Maar veel mensen zullen ongetwijfeld dit weekend vol verwachting zijn begonnen aan ruim 600 pagina’s contemporaine katholieke geschiedenis.

(foto: RNW.org via photopin cc)