‘Omwille van’ heeft meerdere betekenissen. De betekenis ‘in het belang van’ komt dicht bij de bedoeling van de nieuwe tekstbundel van emeritus-bisschop van Rotterdam Ad van Luyn sdb.

‘Omwille van het Evangelie’ vormt een tweeluik met ‘Samenwerken voor het Evangelie’. Deze laatste bestrijkt de eerste tien jaar van de vervulling van het bisschopsambt (tot 2004) van bisschop Van Luyn. ‘Omwille van het Evangelie’ completeert het vastgelegde verkondigingswerk van de Rotterdamse bisschop tot 2014.

De bundel laat een variëteit aan actuele maatschappelijke en bijbelse thema’s zien. Toch zijn er twee rode draden te ontwaren. Meervoudig komt het verhaal van de Emmausgangers uit het Lucas-evangelie naar voren. Van Luyn is een bekend kenner van het bijbelverhaal. De weg van het kenbaar maken van Christus maakt Van Luyn dan weer expliciet actueel, dan weer benadrukt hij het belang van het naar buiten gaan van gelovigen, diakens en priesters.

‘Omwille van het Evangelie’ centraliseert zich verder rond het zogenaamde dubbelgebod: ‘heb God lief met heel je hart en erbarm je met heel je hart over je naaste met dezelfde liefde als waarmee je van jezelf houdt’. Een dubbelgebod dat ‘veeleisend in intensiteit en in tijd is’, dat ‘radicaal’ is in zijn oproep om te zorgen voor de medemens in nood. Van Luyn werkt het uit voor de Bilderbergconferentie, bij wijdingen van ‘zijn’ priesters en diakens en bij andere gelegenheden in een drieslag rondom relatie, dynamiek en dialoog.

Zie hier, een prekenbundel van een nuchtere in Groningen geboren bisschop die in de geest van Don Bosco de Randstad wilde bezielen met een ‘evangelische tegenbeweging’, gericht op de naaste, omwille van de blijde boodschap.

Mgr. A.H. van Luyn sdb. Omwille van het evangelie. Baarn: Adveniat, 2015. € 19,50.