Katholiek.nl

Katholieke lifestyle, cultuur en media – nieuws en achtergronden. Katholiek.nl startte in 2001 onder de naam Isidorusweb en is toegewijd aan Isidorus van Sevilla, kerkleraar en patroonheilige van het internet.

Redactie

De redactie van Katholiek.nl is te bereiken via info@katholiek.nl en via ons postadres: Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk

Disclaimer

De informatie en verwijzingen op deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zoals voor studiedoeleinden. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van Katholiek.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, tenzij het teksten zijn die in het publieke domein zijn opgenomen, of anderszins auteursrechtelijk vrij.

Gedragscode

Katholiek.nl wil zich met het schrijven van artikelen aan de Code voor de Journalistiek van de Genootschap van Hoofdredacteuren, alsmede de internationale Code van Bordeaux houden.

We passen hoor en wederhoor toe, citeren, juist en in context en linken als vorm van bronvermelding. In de opinies geven wij (of anderen) smaak- en spraakmakende reacties en we spelen de bal, niet de man.