De demon en de waarheid

Persoon op strand

Over Marcus 1:21-28 (vierde zondag door het jaar B) De sabbat is een heel bijzondere dag. Het eerste Bijbelverhaal, Genesis 1:1-2:3, maakt dit duidelijk. God schept de hele wereld in zeven dagen. Kroon op de schepping is de mens, climax van alles dat God maakt. De scheppingsdaad van de mens start dan ook heel plechtig: […]