Auteursrichtlijnen

Nieuws

Wanneer u nieuws uit uw organisatie wilt delen met het netwerk, dan vragen wij om een bericht met een titel en een auteursrechtvrije afbeelding – of in ieder geval een afbeelding die gebruikt mag worden met vermelding van de fotograaf/kunstenaar, zonder dat hier een vergoeding tegenover staat.

Het Nederlandstalige nieuwsbericht moet gericht zijn op de buitenwereld (dus niet een intern bericht of een bericht voor uw eigen donateurs en/of achterban) en informatie bevatten die interessant is voor het brede netwerk. Het bericht moet klaar zijn voor plaatsing, wij creëren het bericht niet zelf vanuit in brokstukken aangeleverde informatie of uitgebreide brieven.

Samengevat:

  • Korte titel – dus niet: ‘Bericht over de samenwerking tussen organisatie x en organisatie y’, wel: ‘Organisatie x en y gaan samen op weg’.
  • Max 600 woorden (3 minuten leestijd)
  • Auteursrechtvrije afbeelding
  • Bericht is klaar voor plaatsing op vkmo.nl of katholiek.nl

Blog

Een blog heeft een beperkte ruimte waarbinnen u in uw eigen stijl en op eigen titel iets toevoegt aan de waan van de dag/week/maand.
Om het kort, maar vooral krachtig te houden, telt een blog gemiddeld 500 woorden. Dat kost zo’n 2 tot 3 minuten om te lezen. Denkt u ook aan een pakkende titel?
We stellen het op prijs wanneer u een auteursrechtvrije afbeelding toevoegt.

Verdiepend artikel

Verdiepende artikelen worden op verzoek van de redactie geschreven, wanneer u zelf een idee heeft voor een verdiepend artikel (van max 2000 woorden) neemt u dan contact op met de redactie via: info@katholiek.nl

Boekrecensie

Met enige regelmaat ontvangen wij van uitgevers het verzoek om een boek te recenseren. Wij hebben in ons netwerk een aantal mensen als recensent beschikbaar. U kunt ons altijd een beoordelingsexemplaar toesturen, wij kijken in ons netwerk of we iemand bereid kunnen vinden om het boek te recenseren. Wij betalen de recensenten niet. Ons postadres is: VKMO-Katholiek Netwerk, Van der Does de Willeboissingel 12, 5211 CB ’s-Hertogenbosch.

Agenda item

Wilt u een bijeenkomst of activiteit onder de aandacht brengen, dan kan dat via een agenda item. Hiervoor hebben wij nodig: datum, tijd, locatie, titel van de bijeenkomst of activiteit en een link naar de pagina op uw eigen website waar geïnteresseerden meer informatie kunnen vinden over de bijeenkomst of activiteit.

Inhoud: