Communie is geen certificaat van heiligheid

Hosties

Er is hommeles in de rooms-katholieke kerk in de Verenigde Staten. Dat is voor liefhebbers van de roomsche kerk natuurlijk geen verrassing: is er wel eens geen gedoe met Gods kwakkelend grondpersoneel? Deze keer gaat het echter, al een tijdje, over de eerste rooms-katholieke president sinds J.F. Kennedy. Je zou denken dat de gemiddelde Amerikaanse […]

Overweging: geroepen

Kaarsjes, Bijbel en crucifix

N.a.v. Matteüs 10,1-7          De ene naam na de ander wordt opgenoemd in dit stukje evangelie. Je kunt het doen zoals mijn moeder dat deed toen we klein waren: de namen van haar zes kinderen werden in sneltreinvaart opgenoemd en ze stopte bij de naam van het kind dat ze op het oog had. Je kunt […]