Overweging: Genezen

Verband

N.a.v. Lucas 4,38-44 Bidden… genezen… duivels uitdrijven… en weer bidden… In het verslag van een dag van Jezus gaat het niet om een prachtige toespraak waarin Hij zijn boodschap aan de man / vrouw brengt. Het is bidden en genezen. Dat is het werk van het gebed en het werk van de genezing. En daardoor […]