Overweging: Trouw in het kleine

Geld en stekjes

N.a.v. Lucas 19,11-28 De parabel van de ponden is overbekend: een rijk man gaat naar het buitenland. Hij vertrouwt grote sommen geld aan zijn medewerkers toe: tien pond, vijf pond, één pond. Waarschijnlijk heeft die rijke man de capaciteiten van iedere medewerker op het oog gehad. We weten hoe medewerker één en medewerker twee voor […]