20 september 2017

Actueel

Broeder Hans van Bemmel woont sinds enkele weken als enige franciscaan tussen negen minderbroeders kapucijnen in het kapucijnenklooster in ’s-Hertogenbosch. In de zomer van 2018 zullen de kapucijnen verhuizen naar Tilburg. Een franciscaanse gemeenschap, waaronder...

In memoriam voor de vorige week overleden theoloog Harry Kuitert, door Peter Nissen. Een van de eerste boeken die ik las toen ik, deze maand precies veertig jaar geleden, begon met de theologiestudie aan de Nijmeegse...

Pastora Mira heeft het ‘onnoembare benoemd’ en het ‘onvergefelijke vergeven’. Deze woorden gebruikte zij in het bijzijn van paus Franciscus tijdens een Nationale viering van Verzoening, in het door geweld en moord geteisterde Colombia. Mira...

Eind 2018 of begin 2019 zal de Braziliaanse regisseur Meirelles een nieuwe Netflixdrama publiceren genaamd: 'De paus'. De opnames van de film beginnen in november. De bekende filmacteurs Antony Hopkins en Jonathan Pyrce zullen in...

De Sint Maarten parochie in de Bollenstreek heeft aangekondigd komend weekend geld in te zamelen voor getroffenen op het eiland Sint Maarten. Het eiland werd deze week getroffen door orkaan Irma en in heel Nederland...

Paus Franciscus heeft tijdens zijn reis naar Colombia een telegram gestuurd naar Koning Willem Alexander. Op het moment dat hij in de Caraïbische eilanden over Nederlands grondgebied vloog, bracht hij zijn beste wensen en gebed...

De katholieke gemeenschap Fazenda da Esperança heeft van Mgr. Hoogmartens, bisschop van Hasselt de zegen gekregen om zijn intrek te nemen in de Sint-Benedictusabdij van Achel, ookwel bekend als de Achelse Kluis. De abdij ligt op de grens...

In de Schrift staat te lezen dat God de bedoeling had dat de mensheid met hem zou samenwerken bij de bescherming van de natuur. Maar we zijn de aarde gaan beschouwen als privé-bezit waar maximaal...

De 'lachende paus' Johannes Paulus I, Albino Luciani kan volgens I.Media op korte termijn eerbiedwaardig en zalig verklaard worden. Het pontificaat van Paus Johannes Paulus I duurde slechts 33 dagen. Zaligverklaring Johannes Paulus I Tegen het einde van...

We vieren op 28 augustus het hoogfeest van een groot man die ruim 16 eeuwen geleden leefde, maar zijn gedachtengoed en spiritualiteit zijn nog steeds actueel. Verrassende inzichten eeuwen doorgegeven en overgedragen. De schriftlezingen voor deze...