Franciscus en de H. Johannes XXIII: de beslissing van een absoluut heerser?

Zoals op 5 juli bekend werd, zal paus Johannes XXIII heilig worden verklaard zonder dat er een tweede wonder aan zijn tussenkomst is toegeschreven. Paus Franciscus heeft om dat te bewerkstelligen gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om van de gangbare procedure voor heiligverklaring af te wijken. In dit soort gevallen handelt de paus als een […]