‘Kerk, ga eens naar buiten!’

‘Paus Franciscus heeft de geestkracht teruggeven aan de katholieke kerk. Zijn voorbeelden in woord en daad duiden op zijn open houding naar de wereld buiten de kerk. Parochiebesturen, kerkelijk opbouwwerkers en eigenlijk alle gelovigen kunnen hier veel van leren. We moeten niet eerst de wereld bekeren, maar als eerste steeds weer onszelf.’ Zo opende Henk van […]