De paradox van de kerkelijke vooruitgang

Steen met tekst 'Nothing Is Written In Stone'

Afgelopen weekend paste paus Franciscus één woord aan in de Codex Iuris Canonici van de r.k.-kerk. En daarmee gaf hij in een klap vrouwen het recht aangesteld te worden tot lector of acoliet in de lokale parochies wereldwijd. Canon 230 spreekt nu over ‘leken’ in plaats van ‘mannelijke leken’. Een kleine ingreep, die wel en […]

Overweging: hij stak zijn hand uit…

Handen

Hij stak zijn hand uit… Marcus 3,5 Wie stak zijn hand uit? ‘Een man’ staat er en zijn hand was verschrompeld. Hoe kun je iemand met een verschrompelde hand de hand geven? Lijkt me lastig. Deze mens was dus goed ge’hand’icapt. Daar gaat het mijns inziens om in dit kleine stukje evangelie, om mensen die […]