Overweging: hij stak zijn hand uit…

Handen

Hij stak zijn hand uit…

Marcus 3,5

Wie stak zijn hand uit? ‘Een man’ staat er en zijn hand was verschrompeld. Hoe kun je iemand met een verschrompelde hand de hand geven? Lijkt me lastig. Deze mens was dus goed ge’hand’icapt. Daar gaat het mijns inziens om in dit kleine stukje evangelie, om mensen die op de een of ander wijze gehandicapt zijn. Dat zijn er velen en het hoeft lang niet altijd een lichamelijke handicap te zijn.

Hoe wordt deze man genezen? Hij zelf doet niet veel. Hij hoeft van Jezus alleen maar ‘in het midden’ te komen staan, voor het oog van de goegemeente. Hij durft het aan om voor het oog van het volk zijn handicap te tonen. Dat is al heel wat! We lopen niet graag te koop met onze handicaps, we verdoezelen ze. Maar deze man moet wel vertrouwen hebben gehad om op de vraag van Jezus in te gaan. Als hem dan ook nog wordt gevraagd om zijn hand uit te steken, blijkt deze genezen te zijn.

De man blijft anoniem. Zijn enige bijdrage aan de groei van het Rijk van God is: ingaan op de vraag van Jezus om ‘in het midden’ te komen staan en zijn hand uit te steken. Het is niet veel maar wel voldoende. De oproep horen (dus je oren niet afsluiten), in het midden gaan staan (dus tevoorschijn durven komen), de hand uitsteken (dus niet met je handen in je zakken staan afwachten): zo eenvoudig lijkt het in dit geval te zijn.
Zo eenvoudig – meen ik – is het in veel gevallen. Meestal wordt van ons geen grootse dingen gevraagd. Het gaat om ‘zout’ en ‘vuur’ te zijn, om gist te zijn dat van binnenuit het aangezicht van de aarde kan veranderen.