Begin maar en durf

Op 17 juni toog Joost Jansen samen met Fer van der Reijken naar de abdij Sion Diepenveen waar Porticus een Publieksdag hield onder het thema Space for Grace.

Pasen: een nieuwe geboorte

In mijn parochiekerk is een bijzondere kruisweg. Hij is gemaakt einde negentiende eeuw door een Vlaamse kunstenaar. Geen platte afbeeldingen maar een – wat we vandaag noemen – 3-D afbeeldingen. De personen stappen soms zo uit de statie (zo noem je de afzonderlijke afbeeldingen, meestal veertien in getal). Het geeft een dynamisch karakter aan het […]

Overweging: Concurrentie?

Wedstrijd hordenlopen

Johannes, ‘de geliefde leerling’, heeft er nog niet veel van begrepen als hij Jezus zijn bezorgdheid uit dat ook andere mensen ‘duivels uitdrijven’ (Marcus 9,38-40). Je hebt je netten verlaten, huis en haard opgegeven, je bent deze bijzondere wonderdoener Jezus gaan volgen en je denkt iets exclusiefs in handen te hebben. En dan doen anderen […]

Overweging: Aan de rand

Kaars weerspiegeld in drievoud

‘Buiten het dorp’ bracht Jezus de blinde om hem te genezen (Marcus 8,22-26). Waarom niet te midden van ‘de menigte’, gewoon binnen een grote groep mensen? Dan had Hij een statement kunnen maken! Neen, Jezus neem de blinde apart en zorgt dat Hij weer kan zien. Dit intrigeert mij. Jezus’ handelen is soms onvoorspelbaar en […]

Overweging: Alle voedsel rein? 

Maaltijd

‘Zo verklaarde Hij – Jezus – alle voedsel rein!’ (Marcus 7,14-23) Het valt onze abdijkok op dat er onder de gasten een groeiend aantal is dat een bijzonder dieet heeft. Glutenvrij, lactosevrij, xyz-vrij, soms heeft hij moeite om de zaken te combineren. Gelukkig is hij creatief, en wij genieten van zijn kookkunst. Maar dit alles […]

Overweging: O Koning der volkeren

Handen met kaars

De advent is een rijke tijd. Het is de tijd van ‘uitzien naar’, van verlangen naar de komst van de Gerechte. In Jezus erkennen en herkennen we deze Gerechte, deze Zoon van God. Het is mooi en ook wel spannend om het verlangen uit te houden en je op die manier voor te bereiden op […]

Overweging: De vrucht

Appel

N.a.v. Genesis 3,9-15.20 De vrouw heeft van de vrucht van de boom gegeten en toen is alles verkeerd gegaan… Was het maar zo eenvoudig! Deze lezing uit het boek Genesis klinkt op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria. Je mag zeggen dat dit een typisch katholiek feest is. Maria als Moeder […]

Overweging: Trouw in het kleine

Geld en stekjes

N.a.v. Lucas 19,11-28 De parabel van de ponden is overbekend: een rijk man gaat naar het buitenland. Hij vertrouwt grote sommen geld aan zijn medewerkers toe: tien pond, vijf pond, één pond. Waarschijnlijk heeft die rijke man de capaciteiten van iedere medewerker op het oog gehad. We weten hoe medewerker één en medewerker twee voor […]

Overweging: De trouwe medewerker

Vergadering

N.a.v. Lucas 12,39-48 Wat maakt iemand tot een trouwe medewerker? Iedereen heeft hierbij wel een beeld. Vaak wordt dit beeld ingegeven door persoonlijke ervaringen die al kunnen dateren vanuit de vroege jeugdjaren. Een medewerker is geen baas maar is wel loyaal aan zijn baas. Hij of zij is sterk verantwoordelijk voor zijn opgedragen taak, maar […]

Overweging: De menselijke maat

Meetlint

N.a.v. Lucas 11,42-46 Jezus trekt flink van leer tegen de farizeeën en de wetgeleerden van zijn dagen. Zij zijn de specialisten binnen hun traditie, zij weten precies hoe je moet handelen om te leven naar de Tora van de Heer. En daar is niets mis mee, zeg ik maar. Je specialiseren in wat je meent […]

Column: Mag ik klappen?

Auschwitz

Onlangs was ik in het openluchttheater in Berghem, net boven Oss. Oorlogstuig werd opgevoerd: hHet verhaal van de danslerares die verschillende dansscholen had in ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg. Het verhaal begint vóór de Tweede Wereldoorlog. Roosje is Joods. Als puber en in de jaren daarna ontworstelt zij zich uit het besloten milieu waarin zij […]

Overweging: Leer ons bidden

Kaarsje wordt aangestoken

N.a.v. Lucas 11,1-4 Leer ons bidden… Wordt deze vraag nog dikwijls gesteld? Waaruit wordt deze vraag geboren? Wat is er aan voorafgegaan? Is de mens die deze vraag stelt in nood? Of is hij eerder overweldigd door iets waarvoor hij geen woorden heeft en gaat hij stamelen? Of ziet hij andere mensen bidden, raakt hij […]

Overweging: aartsengelen

Aartsengelen en engelen (Doopkapel in Florence)

N.a.v. Johannes 1,47-51 Hoe komen we in contact met wat ons overstijgt? Het merendeel van de mensheid staat open voor wat ‘boven’ is. Vele woorden, begrippen, maar ook beelden en riten worden te hulp geroepen om iets wat bijna niet te benoemen is toch taal en teken te kunnen geven. Je hoort wel eens zeggen […]

Overweging: Neem niets mee…

Meisje in de bergen

N.a.v. Lucas 9,1-6 Wanneer wij een grote reis gaan maken dan stouwen we onze auto vaak propvol. Wie een trektocht op de fiets maakt, leert om met heel weinig onderweg te zijn, laat staan zij die te voet rondtrekken met een rugzak. De leerlingen van Jezus krijgen echter de opdracht nog ‘minimalistischer’ te zijn. Jezus […]

Overweging: De smart van Maria

Beeld van Maria met overleden Jezus

N.a.v. Johannes 19,25-27 De foto’s van wenende vrouwen zijn vaak schrijnend. Veelvuldig zien we ze in de media en – voor mij – went het nooit. Ze roepen bij mij omstandigheden op waarin ik zelf graag mijn tranen zou willen laten vloeien. Dat gaat me minder gemakkelijk af dan zij. Dit is voor mij de […]

Overweging: Geboorte van Maria

Mariabeeld

Van grote mensen wil men ook de geschiedenis kennen: de jeugd, de ouders, wanneer iemand geboren is, waar en hoe. Dat is zo bij Napoleon, bij paus Franciscus, bij Einstein en ga maar door. Ook bij Maria, de moeder van Jezus, is dit het geval. Maria heeft bestaan, dus is ze geboren, dus heeft ze […]

Overweging: Genezen

Verband

N.a.v. Lucas 4,38-44 Bidden… genezen… duivels uitdrijven… en weer bidden… In het verslag van een dag van Jezus gaat het niet om een prachtige toespraak waarin Hij zijn boodschap aan de man / vrouw brengt. Het is bidden en genezen. Dat is het werk van het gebed en het werk van de genezing. En daardoor […]

Column: Ben ik een paria?

Stopborden

Fransen kunnen goed demonstreren. Bij het minste of geringste (in onze Nederlandse ogen) gaan ze massaal de straat op. Aan de andere kant worden in Parijs genomen besluiten rigoureus uitgestrekt over heel Frankrijk, tot in de kleinste dorpen. Bij de Franse koningen was dit al, Napoleon deed er niet voor onder en de Franse presidenten […]