Lesje ‘bubbeldoorbreking’ voor kerkvergroeners

Zaterdag 20 april kwam een voorhoede van christelijke kerkvergroeners bijeen in ‘s-Hertogenbosch. Deze eerste Ondersteuningsdag van de Laudato Si’ Alliantie NL stond volledig in het teken van bubbeldoorbreking. De Alliantie wil meer mensen betrekken bij duurzaamheid – juist mensen buiten de groene bubbel. 

Van luisteren naar samenwerking

Op de Laudato Si’-ondersteuningsdag oefenden twintig kerkvergroeners om het gesprek aan te gaan met iemand buiten de groene bubbel. Jurijn Timon de Vos, organisator van deze dag onderschrijft de noodzaak daartoe “Het klimaatvraagstuk vraagt om intensieve samenwerking over (kerk)grenzen heen. We kunnen pas samenwerken als we naar elkaar luisteren. Vandaar dat we bewust inzetten op gespreksvoering.”

Inclusieve Scheppingsmaand

Het gaat om luisteren én doen. Het eerste doel van de gesprekken is meer mensen te betrekken bij de scheppingsmaand september: dan vinden overal in Nederland activiteiten plaats in het kader van ‘zorg voor de schepping’. Deelnemer: “Wij hopen de scheppingsperiode zo voor te kunnen bereiden, dat iedereen zich betrokken voelt bij het thema. En dat gaat vast lukken als we eerst verbinding maken met mensen buiten onze bubbel.” 

Spirituele en praktische handvatten

Bisschop de Korte opende de dag toepasselijk met het Zonnelied van sint Franciscus. De deelnemers, die stuk voor stuk enthousiast zijn over duurzaamheid, oefenden met verschillende manieren om anderen te betrekken bij hun passie. Een klimaatcoach liet de deelnemers kennismaken met laagdrempelige klimaatgesprekken en een geestelijk begeleider introduceerde een manier van gespreksvoering over gedeelde waarden.    

Vandaag werd ook de Noach Leergang gepresenteerd. Gespreksmateriaal waarmee je in een groep diepere gesprekken kunt initiëren over klimaat en Gods liefde voor natuur. 

Nieuwsgierigheid

Al met al inspireerde en bemoedigde deze oefendag om op een positief de boer op te gaan met de wens om recht te doen aan mens en natuur. Deelnemer: “Je hebt zo snel de neiging om je eigen plan te trekken en te vertellen over wat je zelf belangrijk vindt. Maar in de workshops ontdekte ik dat het veel meer verbinding brengt om nieuwsgierig te zijn naar de ander en open vragen te stellen.” Een ander: Fijn om nu mensen te kennen die dezelfde drijfveren hebben! Voortaan weet ik waar ik terecht kan met mijn tips en vragen!”