Overweging: De trouwe medewerker

Vergadering

N.a.v. Lucas 12,39-48 Wat maakt iemand tot een trouwe medewerker? Iedereen heeft hierbij wel een beeld. Vaak wordt dit beeld ingegeven door persoonlijke ervaringen die al kunnen dateren vanuit de vroege jeugdjaren. Een medewerker is geen baas maar is wel loyaal aan zijn baas. Hij of zij is sterk verantwoordelijk voor zijn opgedragen taak, maar […]