Overweging: De trouwe medewerker

Vergadering

N.a.v. Lucas 12,39-48

Wat maakt iemand tot een trouwe medewerker? Iedereen heeft hierbij wel een beeld. Vaak wordt dit beeld ingegeven door persoonlijke ervaringen die al kunnen dateren vanuit de vroege jeugdjaren. Een medewerker is geen baas maar is wel loyaal aan zijn baas. Hij of zij is sterk verantwoordelijk voor zijn opgedragen taak, maar de baas blijft uiteindelijk verantwoordelijk. Het vraagt om een goede samenwerking want men is mede-werker. Het is de bedoeling dat men samen optrekt en het kan best zijn dat af en toe de baas aan de medewerker vraagt om hem aan te sturen. Niet iedereen heeft een totaal-kijk op het geheel.

En Jezus zegt: zo’n medewerker heb ik ook nodig voor dat Rijk van God. De ‘voorschriften en geboden’ die ik van God mijn Vader heb ontvangen om ze door te geven, zijn bedoeld voor zelfstandige en verantwoordelijke mensen. Niet de slaafse types zullen dat Rijk verder brengen, wel mensen die bewust van hun opdracht hun eigen steentje aan het geheel kunnen bijdragen. En dat eigen steentje is uniek: niemand zal het doen zoals jij!

Jezus zegt ook: vergelijk je niet met elkaar, dan stroomt energie weg die je beter had kunnen gebruiken. Er zijn mensen met veel capaciteiten en met minder. Wie veel heeft ontvangen, van hem wordt veel gevraagd. Wie minder heeft ontvangen, is evenzeer belangrijk. Soms hangt het succes van een onderneming af van een hele kleine bijdrage die gewoonlijk over het hoofd wordt gezien. Geen gelijke monniken, gelijke kappen.

In wezen kijkt Jezus naar het hart van ieder van ons. Hij zegt als het ware: wees fier op wat je ontvangen hebt aan gaven en ga er verantwoordelijk mee om. Bouw aan een goed klimaat voor anderen, dan doe je het ook voor jezelf. Wees een ander tot geluk, dan ontvang je dit geluk ook zelf.