Amosdag 2022: Solidariteit in de marge?

Christelijk sociaal denken als hefboom voor duurzame transitie

Het Centrum voor de Studie van het Katholieke Sociale denken slaat de handen in elkaar met maatschappelijke partners voor een nieuw vormingsinitiatief: AMOS. Dit Bijbels geïnspireerde letterwoord staat voor ‘Actief in de Marge: Ontmoeting en Sociaal-ethische reflectie’. Vanuit een gedeelde betrokkenheid op samenlevingsvraagstukken wil dit initiatief ruimte scheppen voor kritische analyse en reflectie, ontmoeting en inspiratie. Centraal staat de verheldering, verdieping en actualisering van een kernbegrip uit de rijke, maar vaak onbekende inspiratie van het katholieke sociale denken.

De eerste AMOS-dag neemt het begrip ‘solidariteit’ onder de loep. Wat bedoelen we met dat veelgebruikte woord? Hoe ver kan of moet onze solidariteit reiken? Welke maatschappelijke uitdagingen zetten solidariteit vandaag onder druk? Hoe verhoudt vrijwillige solidariteit zich tot de geïnstitutionaliseerde en politieke vormen zoals onze sociale zekerheid? Waar zien we nieuwe vormen van solidariteit ontstaan?

Meer informatie en aanmelden voor deze dag die op 1 december 2022 plaatsvindt en deels ook via livestream te volgen is via:

https://theo.kuleuven.be/nl/onderzoek/centra/cksd/amosdag

Folder

Afbeelding: © Diane French – ‘Solidarity’