Column: een zonnige werkdag

De bezoekers van 15 augustus 2021 worden rondgeleid door de Hof van Lof - foto Hans-Peter Bartels

Afgelopen zondag, Maria-ten-Hemelopneming, mocht ik weer eens genieten van vrijwel de volle reikwijdte van mijn taken. Het maakte het tot een volle, maar mooie dag. En dat nog wel in het mooie Megen (gemeente Oss), waar ik tot begin dit jaar woonde.

Ik mocht helpen op een extra openingsdag van de Hof van Lof, de kloostertuin van het Minderbroedersklooster in Megen. Begin dit jaar verscheen bij Berne Media de tuingids ‘Een Weelde aan Groen’, deze zondag was de vierde en laatste uit een rijtje van zondagen waarop steeds één van de vier deelnemende tuinen haar poorten opende. Een flinke groep mensen werd door de ‘Hof van Loffers’ van koffie of thee voorzien en rondgeleid langs de honderden bloemen en planten die de Hof van Lof rijk is.

Omdat ik zelf ‘slechts’ bestuurslid ben en – zoals ik vaak gekscherend zeg – ‘digitaal tuinier’ (ik houd de website bij), ben ik niet zo vaak in de Hof te vinden. Zeker niet nu ik in ’s-Hertogenbosch woon. Omdat het dit keer ‘strikt op aanmelding’ was… (je zit immers nog met coronamaatregelen), mocht ik erbij zijn. De aanmeldingen waren namelijk via mij gelopen. En oh, wat had moeder Maria op haar feestdag voor mooi weer gezorgd. Bezoekers en vrijwilligers… iedereen liep even stralend door de tuin.

Ik heb er oprecht weer van genoten. Het is toch prachtig om al de verhalen die de bloemen en planten ons vertellen weer te horen. Achter alle bloemen en planten zit er in de Hof van Lof een (heiligen-)legende of Bijbelverhaal; of ze staan symbool voor iemand die zich op zijn of haar manier heeft ingezet voor gerechtigheid, vrede en eerbied voor de schepping of andere belangrijke franciscaanse thema’s. Denk daarbij aan het Indianenopperhoofd Seattle, die een vurige rede hield waarom zijn land niet te koop was – het was namelijk niet zijn land… de aarde is niet van iemand, maar van ons allemaal. Denk aan Edith Stein, slachtoffer van de holocaust, Mevlana Rumi, de soefigeestelijke onder meer bekend van zijn prachtige geschriften en ook broeder Everardus. ‘Het Bruurke’ is met afstand de beroemdste bewoner van het Megense klooster.

De grafkapel van dit ‘heilig Bruurke van Megen’ ligt ook in de Megense kloostertuin, met de ingang aan de straatkant. Midden op deze toch al mooie dag kreeg ik een appje binnen: ‘het filmpje over broeder Everardus staat online’. Onlangs mocht ik – nu weer als bestuurslid van Stichting Everardus Wittefonds, aan een aflevering van een serie van zeven filmpjes voor de website katholiekleven.nl. In elk filmpje zou één bedevaartplek uit een bisdom centraal staan. Voor het bisdom ’s-Hertogenbosch werd gekozen voor broeder Everardus. Dat filmpje was nu dus verschenen.

Fijn zoveel aandacht ook voor het Bruurke. Met genoegen stel ik vast dat de aandacht voor ons minderbroeders franciscanen niet verslapt, maar eerder lijkt toe te nemen Daar ben ik als coördinator communicatie natuurlijk zeer blij mee.

Die zondag hadden we ook nog een feestje te vieren: broeder Koen, die zijn noviciaat gemaakt heeft in het Ierse Killarney, was teruggekeerd en legde in de handen van onze minister-provinciaal zijn tijdelijke gelofte af. Hij is daarmee de volgende en laatste fase van zijn vorming ingegaan. De week ervoor hadden we broeder Steven in dezelfde Megense kloosterkerk al ‘ingekleed’. Dat wil zeggen: hij kreeg zijn pij als teken van zijn toetreding. Hij is nu naar Killarney voor het noviciaatsjaar, wat het meest studieuze jaar van de vorming is – hoewel er in het junioraat vaak een studie wordt begonnen. Mooi dat er ook op deze wijze nog interesse is in onze orde. Ik was natuurlijk vooral als medebroeder bij hun professie respectievelijk inkleding – maar als coördinator communicatie mag (moet) ik natuurlijk ook verslag van doen op website, social media, ons magazine en onze interne nieuwsbrief van deze feestelijkheden.

Beide feestjes eindigden dan weer, vanwege het mooie weer, in diezelfde mooie Hof van Lof.

Als ik zo vrij mag zijn om een klein beetje reclame te maken:

Wie de Hof van Lof wil bezoeken, kan op de vrijdagen 20 en 27 augustus, 3 en 24 september en 1 oktober tussen 14:00 en 16:00 uur nog meedoen aan rondleidingen. Aanmelden is verplicht via rondleidingen@hofvanlof.nl

Op 21, 28, 4, 17, 18 en 2 oktober en ook op de Open Monumentendag 11 en 12 september kunt u tussen 14:00 en 16:00 uur zo binnenkomen lopen en zelf ‘rondscharrelen’ op deze zogenoemde scharrelmiddagen. Een gastvrouw of -heer zorgt dan voor een lekker kopje thee en kan vragen beantwoorden.

Meer informatie op www.hofvanlof.nl