‘De online kerk zal blijven groeien’

Camera van dichtbij

Kerken zijn al een tijd bezig met het streamen van hun kerkdiensten, gedwongen door de Covid-19-pandemie. Veel kerken worstelen echter met het hoe en waarom. Eric van den Berg biedt trainingen aan voor kerken onder het motto ‘Streaming the Temple’. Aan hem vragen we tips en trucs: hoe kan je als kerkelijke gemeenschap je viering zo goed mogelijk uitzenden.

Eerst even een nieuwsgierige vraag. Waarom heet jouw training ‘Streaming the Temple’?

‘Het webinar Online Vieren en Vloggen wordt gehouden onder het motto Streaming The Temple. Dat verwijst naar het Bijbelboek Ezechiël. “Elke maand krijgen de bomen nieuwe vruchten. Dat komt doordat het water van de rivier uit de tempel stroomt.” Het is een serieuze knipoog naar het webinar: met online vieringen en streaming meditatiediensten kunnen we als kerk de noodgedwongen thuiszittende gelovigen bereiken en omzien naar elkaar. In het webinar ga ik daarom in op alles wat je moet doen om een professionele streamingdienst te houden. Decoupage heet dat in vaktermen. Naast het webinar is er bovendien een ‘in-church’ workshop voor kerken die ook willen oefenen voor de camera en meer inzicht willen krijgen in regie en liturgie.’

Waarom denk je dat er zoveel behoefte aan is?

‘Op mijn eerste webinars kwamen meer dan 100 mensen af. Ik kan dat wel verklaren. Na de eerste lockdown was er de schokgolf. Parochies gingen online, soms voor het eerst, en kochten apparatuur. Daarmee werd de infrastructuur verzorgd. Nu zijn kerken meer gewend, en willen pastores en geestelijk verzorgers de volgende stap zetten: een echt goede dienst met de bekende liturgische elementen.’

Wat doen kerken vaak fout in jouw beleving?

‘Mensen vergeten de camera. Dat is nu een tweede oog geworden, met mensen die de camera bedienen, en mensen, clerici, die voor de camera de viering verzorgen. Meer dan tevoren moeten die twee op elkaar afgestemd zijn. Ik zie vaak dat dat nog niet gebeurt.’

Wat zijn de gouden tips?

‘Dan haal ik mijn ‘co-host’ aan, Michael Cane. De camera is hopeloos verliefd op degene die ervoor staat. Dus dat mag je omarmen. En tegelijkertijd de liefde gelijk vergeten: het gaat niet om de camera, maar om de kijker.’

Blijft online kerk populair na COVID-19?

‘Het zal een heel gedifferentieerd beeld geven. Er zullen kerken zijn – en wie niet – die blij zijn als we het virus eronder hebben gekregen en we weer iedere zondag zonder gedoe naar de kerk mogen. Daarnaast zullen kerken, nu ze eenmaal fors hebben geïnvesteerd, online blijven streamen: de kerkdienst, bijbelgroepen, maar ook concerten, bijvoorbeeld tegen betaling. Corona is een gamechanger: de online kerk zal blijven groeien.’

Meer informatie over Streaming the Temple: isimedia.nl