Eerste reactie Laudate Deum

Op de dag van het verschijnen van de brief van de paus, die gezien kan worden als een vervolg op Laudato Si’, geeft bisschop Gerard De Korte een eerste reactie op deze zogenoemde apostolische exhortatie. Dat is een brief van de paus aan de kerk die minder gewichtig – en vaak ook minder lang is – dan een encycliek zoals Laudato Si’. De bisschop schrijft:

Paus Franciscus doet een hartstochtelijke oproep aan de wereldgemeenschap om gezamenlijk vaart te maken en de klimaatcrisis versneld aan te pakken. De paus spreekt als geestelijk en moreel leider. In de titel van zijn exhortatie: Laudato Deum/Prijs God komt dat tot uitdrukking. Want de mens die de plaats van God wil innemen wordt de ergste vijand van zichzelf (LD 73). God is de Schepper en eigenaar van deze wereld. 

Helaas zijn onze maatregelen om de aarde als ons gemeenschappelijk huis te beschermen tot nu toe volstrekt onvoldoende. Opnieuw doet de paus dan ook een oproep aan alle gelovigen en alle mensen van goede wil om intensief samen te werken en tot verzoening met de wereld, die ons huisvest, te komen (LD 69). Hij stelt daarbij grote vragen bij het dominante technocratische paradigma en roept de machtigen op hun invloed ten goede gebruiken (LD 23,60). 

Wij staan voor de opgave om op mondiaal niveau samen te werken en het algemeen belang en de toekomst van onze kinderen als uitgangspunten te nemen. Internationale afspraken moeten beter worden gecontroleerd. Het ontbreken van sanctiemechanismen toont de zwakheid van de huidige internationale politiek. De paus hoopt dat de komende klimaatconferentie van Dubai een positieve doorbraak kan bewerkstelligen(LD 54).

Mgr. Dr. Gerard de Korte 
Bisschop van ’s-Hertogenbosch
Referent voor Kerk en Samenleving binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie