Gebeden voor Oekraïne

Vlag Oekraïne

Ook bij Berne Media waren we geschokt toen we vanmorgen het nieuws hoorden van de oorlog in Oekraïne. Laten we samen bidden tot de God van de Vrede, de Barmhartige, en Hem vragen om de mensen in Oekraïne en Rusland nabij te zijn. Hieronder enkele gebeden en meditatieve teksten ter inspiratie, uit de nieuwsbrief Liturgie van Berne Media.

Gebed

God van de vrede,
opgeschrikt door het geweld, de agressie, de oorlog
die is losgebarsten in Oekraïne,
wenden wij ons tot U.

Gij wilt geen oorlog, Gij wilt dat mensen elkaar opbouwen
en samen zich inspannen voor harmonie in uw mooie wereld.
Kom ons te hulp.

Wees nabij aan hen die nu te lijden hebben en zelfs hun leven geven.
Wees ook nabij aan de agressors opdat zij beseffen waar zij mee bezig zijn.
Dat ieder zich bekere tot de ander als enige weg tot vrede.
Dat uw mildheid en liefde de harten bereid maakt
om uw vrede te ontvangen en uit te dragen.
Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Vredevorst.

Amen.

Gebed

God,
met lege handen sta ik voor U.
Onmachtig ook,
nu het ene land het andere binnenvalt.
Mijn longen zitten vol lucht om woorden te schreeuwen,
maar mijn mond kan alleen het woord vrede vormen.

Met lege handen sta ik hier voor U.
Zend uw Geest van Wijsheid:
dat zij het inzicht geeft aan hen die dit geweld kunnen stoppen.
Zend uw Geest van Kracht:
dat zij hen die beslissingen kunnen nemen,
de moed geeft de vredesweg te kiezen.
Zend uw Geest van Barmhartigheid:
dat mensen elkaar als mens kunnen blijven zien,
en met barmhartigheid blijven behandelen,
dat angst, woede en haat niet de raadgevers zijn.
En,
God,
zend uw Geest van Troost:
dat zij aan iedereen uw ontferming mag laten voelen
die geraakt wordt door de oorlog en het geweld.

God,
dat vraag ik U.
Amen.

Gebed

God,
Gij die met mensen zijt begaan, hoor ons,
hoor ons bidden aan.

Hoor ons bidden om vrede,
om vrede tussen Rusland en Oekraine,
om vrede tussen mensen die elkaars buren zijn,
om vrede op het wereldtoneel,
om vrede, om uw vrede,
hoor ons bidden aan.

Hoor ons bidden om wijsheid,
om wijsheid voor de leiders die oorlog in hun hart lijken te hebben,
dat zij tot inkeer komen.
Om wijsheid voor hen die beslissingen nemen die de levens van ontelbare mensen raken,
dat zij uw weg kiezen.
Om wijsheid voor mensen die direct geraakt worden,
dat zij hun menselijkheid mogen en kunnen behouden.
Om wijsheid voor iedereen, dichtbij oorlogshandelingen of ver weg,
dat de angst, die de wortel is van oorlog en geweld,
het verstand en het verlangen naar vrede niet overwoekert.
Hoor ons, hoor ons bidden aan.

Hoor ons bidden om kracht,
voor hen die nu leven waar het oorlog is,
dat zij voelen dat U bij hen blijft.
Voor hen die uit het dagelijkse leven moeten stappen,
om veiligheid te vinden.
Voor hen die gewond raken,
voor hen die hun leven verliezen:
hou hen vast.
U die met ons bent begaan,
hoor ons.

God, Gij die met mensen zijt begaan,
hoor ons bidden,
hoor ons roepen,
hoor ons smeken aan.

Amen.

Gebed

Barmhartige God,
wij bidden op deze dag:

om sjalom:
mensen die elkaar geen geweld doen

om sjalom:
mensen die elkaar respecteren

om sjalom:
mensen die zich om elkaar bekommeren

om sjalom:
mensen die vrede hebben met zichzelf

om sjalom:
mensen die vrede vinden bij U.

Amen.

Meditatie

Wat wil je bereiken met geweld?
Wat kun je bereiken met geweld?

Wat verlies je door geweld te gebruiken?
Of beter: wie verlies je?

Bij het voeren van een oorlog komt veel vernuft aan bod,
mensen zijn erg creatief
om zo snel mogelijk en efficiënt mogelijk
de vijand uit te schakelen.

Maar wie is de vijand?
Het is een mens zoals iedere mens,
hij / zij is een mens zoals jij!

Er is een uitweg uit een oorlog: de ontmoeting,
je laten raken door de blik van de ander die is zoals jij.
De verblinding voorbij.
De technologie voorbij.
De haat voorbij.

Bidden we dat agressor én bedreigde terugkeren
naar de ontmoeting van mens tot mens.

Dan kan God zijn werk van verzoening doen,
door mensen, zoals jij en ik.

Meditatie

Oorlog
niemand wil het

Oorlog
we begrijpen niet waarom
en al helemaal niet
waarom met zo veel geweld

Oorlog
iedereen een verliezer

Vrede
we verlangen er allemaal naar

Vrede
in het klein is het soms al lastig
als dat wat de ander wil of doet
niet is
wat wij willen of doen

Vrede
het is hard werken
voor iedereen
overal

God zegene ons werk
altijd en overal