Herdenkingsviering Defensie afgelast wegens coronamaatregelen

In een bericht aan de nabestaanden van overleden defensiepersoneel laten het bestuur van het Nationaal Katholiek Thuisfront (NKT) en de Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier van het Ministerie van Defensie weten dat zij met pijn in het hart hebben besloten dat de Nationale Herdenkingsviering voor overleden Defensiepersoneel op zaterdag 7 november aanstaande niet door gaat.

De Nationale Requiemviering, die ieder jaar plaatsvindt op Allerzielen of op de eerste zaterdag na Allerzielen, zou dit jaar gehouden worden op zaterdag 7 november 2020 in de Sint-Odulphuskerk in Best. Er was al een scenario bedacht om de dienst zonder nabestaanden via internet te streamen. Dit vanwege het feit dat er op dit moment maar maximaal 30 mensen in een kerkdienst mogen zijn.

De nieuwe maatregelen van het kabinet, van afgelopen dinsdag, geven aan dat het beter is zo min mogelijk te reizen en alleen maar als dat echt noodzakelijk is. Dat betekent dat iedereen die op een of andere manier hun medewerking aan de viering, zouden verlenen, zoals de minister van Defensie, de InspecteurGeneraalder Krijgsmacht, de legerbisschop, het koor, het kwintet en de aalmoezeniers vanuit het hele land naar Best zouden moeten reizen. Dat is in deze tijd uiterst onverstandig, aldus het bestuur van het NKT. Hiermee volgen zij dus het kabinetsbeleid om geen onnodige risico’s op verspreiding van het virus te nemen.

Het is bekend hoe zeer de nabestaanden deze viering, waarin hun dierbaren herdacht worden, waarderen. Daarom hoopt het NKT en de Dienst Room-katholieke Geestelijke Verzorging (RKGV) van het Ministerie van Defensie ook van harte dat zij volgend jaar iedereen weer in een volle kerk mogen ontvangen. In de tussentijd is het belangrijk gezond te blijven en goed op uzelf en uw naasten te letten, zo eindigt het schrijven.