‘Jail House Rock’ en katholiek diaken zijn: kan dat?

Divine Concern: Tilo Zschorn, Diaken Meins Coetsier en Addi Haas

De Nederlandse diaken dr. Meins G.S. Coetsier is sinds 2016 werkzaam in de twee Duitse penitentiaire inrichtingen in Hünfeld en Fulda. Hij heeft al een paar duizend streams te pakken met zijn gevangenisproject Divine Concern (‘goddelijke betrokkenheid’), die hij als singer-songwriter met zijn band sinds 2019 bij Spinnup releasede. Hij zal de komende tijd voor katholiek.nl columns schrijven over zijn ervaringen. Maar eerst: een introductie.

Het diaconale muziekproject dat in 2017 voor de gevangenispoort in Fulda is ontstaan, bestaat uit de pianist en accordeonist Addi Haas, de gitarist Tilo Zschorn en zangeres Joanne Joans. De musici van Divine Concern zijn niet de eersten die een sterk geluid vanuit de gevangenis laten horen, al vallen zij óók in Duitsland wel op. Zij doen dit samen met én voor de gevangenen. Meestal worden dergelijke projecten gedaan door gevestigde namen, die in de muziekscene internationaal bekend zijn geworden. Zoals Johnny Cash (at Folson Prison), B.B. King (Live in in Cook County Jail), Frank Sinatra & the Count Basie Orchestra (San Quentin & Lorton Correctional) en een metal-band als Metallica (Live at San Quentin State Prison). Echter, voor een gewijde diaken in vaste dienst van de katholieke kerk, alsmede voor een gevangenispastor is dit doorgaans ongewoon en bij het grote publiek nog vrij onbekend.

Diaken Meins Coetsier
© Gefängnisseelsorge JVA Hünfeld/JVA Fulda

Toch hebben deze ‘levenskunstenaars in het rijkshotel’ het voor elkaar gekregen in het katholiek hart van het conservatieve Bisdom Fulda met geringe middelen, een meeslepend en spiritueel muziekproject op te zetten en enkele cd’s op te nemen. Daarnaast hebben zij met het overkoepelde initiatief ‘Jail House College’ – dat zich richt op muziek, educatie en cultuur achter de tralies – een prijs voor pastorale innovatie gewonnen. ‘Het is een lastige opgave om van achter de gevangenismuren het ambt van diaken, dat onder meer bedoeld is om invulling te geven aan de christelijke barmhartigheid, te vervullen,’ zegt Coetsier. ‘Muziek helpt ons daarbij: het raakt mensen en laat “genade” stromen.’ Met een creatieve, muzikale en ‘goddelijke betrokkenheid’ geeft de ‘Pfarrer Niederlande’, zoals de gevangenen hem noemen, de diaconale zorg binnen de muren van de Duitse  gevangenissen vorm.

‘Jij bent de eerste Nederlandse diaken die na de Tweede Wereldoorlog hier in Duitsland vanuit de bajes zulke coole muziek durft te maken,’ zei een gedetineerde met een glimlach na een waardige en rockende kerkdienst in de gevangenis. ‘meld je toch aan bij Deutschland sucht den Superstar of The Voice. Je gaat nog een keer de boeken in!’ Mede door alle lokale media-interesse zou je bijna vergeten dat een ‘diaken in de nor’, dagelijks te maken krijgt met mensen die gebukt gaan onder een schuldenlast veroorzaakt door alles wat ze zichzelf en hun medemens hebben aangedaan. Coetsier is echter overtuigd dat muziek, maar ook kunst en literatuur mensen in strafinrichtingen kunnen helpen een ‘innerlijk platform’ voor zich zelf te creëren om tot inkeer te komen terwijl ze hun straf uitzitten. ‘Gevangenen hebben recht om muziek en kunst te maken en hun talenten te ontdekken,’ benadrukt Coetsier. ‘Bovendien zijn er veel mensen benieuwd wat gedetineerden te vertellen hebben. Een goed gedicht of verhaal zoals we die in de Bijbel tegenkomen, maar ook een eerlijke “rock song” vinden altijd een platform…’ Met ‘Jail House Rock’ en een vlammende gitaar het Woord van het Evangelie als diaken verkondigen, dat kan dus – in de bajes!

De muziek van Divine Concern is verkrijgbaar via o.a. Amazon Music, Spotify, Apple Music, Deezer, Napster en Youtube.

Dr. dr. Meins G.S. Coetsier studeerde filosofie aan The Milltown Institute of Theology and Philosophy (De Nationale Universiteit van Ierland) en promoveerde aan de Universiteit van Gent zowel in de Wijsbegeerte als in de Vergelijkende Cultuurwetenschap. Na postdoconderzoek aan de Universiteit van Zürich werkt hij als diaken en gevangenispastor voor het Bisdom Fulda en als deeltijds onderzoeker aan Trinity College Dublin

Giften voor de realisatie van diakonale ‘Jail House College-projecten in de gevangenis kunnen worden gestort op een rekening die wordt beheerd door het gevangenispastoraat van het Bisdom Fulda. U kunt uw gift storten op DE24 5305 0180 0089 0017 38 / BIC: HELADEF1FDS, tenaamstelling: ‘Meins Coetsier’, met vermelding ‘Spende – Jail House College’.