KNR zoekt bruggenbouwers voor KNR-Waarderingsprijs

Afbeelding poster KNR-Waarderingsprijs 2021

Oproep voor nominaties

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) doet een oproep voor nominaties voor de KNR-Waarderingsprijs 2021. Eens in de twee jaar reiken de Hogere Oversten van de religieuze orden en congregaties, verenigd in de KNR, een prijs uit aan een initiatief dat zij waarderen en waarin zij zich herkennen.

De KNR-waarderingsprijs is een prijs ter bekroning of stimulering van activiteiten, die in de lijn staan van religieuze tradities op het gebied van zorg, onderwijs en spiritualiteit. Iedereen kan initiatieven nomineren die in zijn of haar ogen in aanmerking komen voor deze prijs. Dit kan tot 31 maart 2021.

De prijs van 2021, een geldbedrag van € 5.000,– en een bronzen beeldje, is bestemd voor een project of initiatief dat zich in het brede gebied van onderwijs/vorming op bijzondere wijze inzet voor het overbruggen van verschillen.

Verschillen overbruggen

‘We zien in onze maatschappij een steeds grotere diversiteit maar ook een groeiende polarisatie. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldde begin dit jaar dat Nederlanders zich zorgen maken over de manier waarop we met elkaar samenleven en de groeiende verschillen tussen bevolkingsgroepen. Er is steeds meer sprake van wij-zij-denken In de loop van het jaar werd dat op veel vlakken nog eens bevestigd: de dood van George Floyd en de daarop volgende protesten in de VS bereikten ook ons land en deden ook hier discussie oplaaien. De voor- en tegenstanders van de coronamaatregelen laten zich duidelijker horen,’ aldus het persbericht van de KNR.

‘Maar dit jaar liet ook veel mooie dingen gebeuren. Mensen die klaar stonden om anderen een handje te helpen of een hart onder de riem te steken die hard getroffen waren door corona en de bijbehorende maatregelen. Kaartenacties, kookgroepjes, extra voedselhulp etc. 2020 liet zien dat er zeker ook mensen zijn die openstaan voor de verscheidenheid en die bereid zijn te luisteren naar anderen en proberen de verschillen te overbruggen. Verschillen in sociale, culturele of religieuze achtergrond, verschillen tussen generaties en in kansen en mogelijkheden etc.’

Onderwijs en vorming

‘Onderwijs en vorming zijn in onze tijd belangrijke middelen om deze verschillen te overbruggen: enerzijds door mensen met een achterstand middels scholing, training en coaching meer kansen te bieden; anderzijds door in vorming en onderwijs de ander te leren kennen, vooroordelen weg te nemen en te laten inzien dat er verschillen mogen zijn en dat diversiteit iets positiefs kan zijn,  schrijft de KNR. ‘Onderwijs is van oudsher een belangrijk werkveld geweest voor religieuzen. Met het stichten van scholen voor kinderen hebben zij zich in de 19e en 20e eeuw ingezet om de verschillen in opleiding en kansen voor arme en rijke kinderen te verkleinen.’

Nomineren tot 31 maart

Personen, projecten of initiatieven die door scholing, vorming of coaching in brede zin bijdragen aan het overbruggen van verschillen in onze maatschappij, zijn tot 31 maart 2021 te nomineren. Meer informatie over criteria en procedure zijn te vinden op www.knr.nl. Daar is ook het nominatieformulier te vinden.