KNR zoekt bruggenbouwers voor KNR-Waarderingsprijs

KNR-waarderingsprijs

De religieuzen, verenigd in de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), zullen in 2020 opnieuw een KNR-waarderingsprijs uitreiken. Dit jaar staat deze in het teken van het omgaan met verschillen en vooral het overbruggen daarvan. Het staat iedereen vrij een project te nomineren.

De KNR-waarderingsprijs is een prijs ter bekroning van activiteiten, die passen bij de traditie van religieuzen op het gebied van zorg, onderwijs en spiritualiteit. De prijs is bedoeld voor een initiatief dat de religieuzen waarderen en waarin zij zich herkennen. Het bestaat uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van € 5.000. Dit jaar is de prijs bestemd voor een project of initiatief dat zich in het brede gebied van onderwijs en vorming op bijzondere wijze inzet voor het overbruggen van verschillen.

‘We zien in onze maatschappij een steeds grotere diversiteit maar ook een groeiende polarisatie. Er is steeds meer sprake van ‘wij-zij-denken’,’ meldt de KNR in haar oproep. ‘Er zijn echter ook mensen die openstaan voor de verscheidenheid en die bereid zijn te luisteren naar anderen en proberen de verschillen te overbruggen. Verschillen in sociale, culturele of religieuze achtergrond, verschillen tussen generaties en in kansen en mogelijkheden, etc.’

Onderwijs en vorming zijn in onze tijd belangrijke middelen om deze verschillen te overbruggen, om vooroordelen weg te nemen en mensen te laten inzien dat er verschillen mogen zijn en dat diversiteit iets positiefs kan zijn. Onderwijs is van oudsher een belangrijk werkveld geweest voor religieuzen. Met het stichten van scholen voor kinderen hebben zij zich in de 19e en 20e eeuw ingezet om de verschillen in opleiding en kansen voor arme en rijke kinderen te verkleinen.

Iedereen kan een project nomineren. Dus: kent u een project of initiatief waarvan u vindt dat door scholing, vorming of coaching in brede zin bijgedragen wordt aan het overbruggen van verschillen in onze maatschappij? Dan nodigt de KNR u uit om het voor te dragen voor de KNR-waarderingsprijs 2020. De deadline hiervoor is 30 april 2020. Zie de website van de KNR voor meer informatie.

Bron: website KNR