Nationale Requiemviering Defensie 2022

De Nationale Requiemviering, georganiseerd door het Nationaal Katholiek Thuisfront en de Dienst RKGV van het Ministerie van Defensie vindt ieder jaar plaats op Allerzielen of op de eerste zaterdag na Allerzielen, de dag waarop de Rooms-Katholieke kerk haar overledenen gedenkt. 
Dit jaar is dat op zaterdag 5 november 2022 in de Sint-Odulphuskerk in Best. 
Nadat de viering twee jaar uitsluitend in beperkte kring of helemaal niet kon worden georganiseerd, vanwege COVID-19, is de viering dit jaar voor iedereen toegankelijk. 
Wel wordt gevraagd om de basisregels rond COVID-19 in acht te nemen. 

De pontificale hoogmis begint om 11.00 uur. 

Voorganger is Krijgsmacht Bisschop Mgr. E. de Jong. Concelebranten zijn Vicaris-Generaal Mgr. A.J.J. Woolderink en Lic H.J. Bouman, kanselier Militair Ordinariaat. Diaken van dienst is Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier J.P. Thöni. 

Muzikale medewerking wordt verleend door het koperkwintet van de fanfare “Bereden Wapens” uit Vught en het koor van de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo te Haarlem o.l.v. dirigent Fons Ziekman. 

Het orgel wordt bespeeld door dr. Ton van Eck, titulair-organist van de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo in Haarlem. 

Er zijn vertegenwoordigers van diverse organisaties van binnen en buiten de krijgsmacht uitgenodigd. 

Aan het einde van de viering zullen in een lichtceremonie kaarsjes aangestoken worden voor de overledenen voor wie een intentie is gevraagd en zal de hoogste militair in rang een krans leggen ter nagedachtenis aan de overledenen. 

Voor een goed verloop vragen wij u om ons uiterlijk op 27 oktober te laten weten of u aanwezig kunt zijn, bij voorkeur via het speciale aanmeldingsformulier op onze website, https://www.katholiekthuisfront.nl/aanmelden-herdenkingsdienst of anders per e-mail: info[at]katholiekthuisfront.nl 

Ook vertegenwoordigers van de media zijn op 5 november om 11.00 uur van harte welkom in de Sint-Odulphuskerk aan de Hoofdstraat 35, 5683 AC te Best. Wij hopen dan ook dat u samen met ons aan deze bijzondere kerkdienst deelneemt. 

De dienst is op de dag zelf te beluisteren via Kerkdienst Gemist.

Het Corona-virus is helaas nog steeds onder ons en daarom vragen wij aan iedereen om in ieder geval de basisregels in acht te nemen: was regelmatig je handen, hoest en nies in je elleboog, blijf thuis bij klachten en doe bij twijfel een test. 

Iedereen die aanwezig is draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen gezondheid, maar vooral ook voor de gezondheid van andere kerkgangers. Mocht het tot een nieuwe Coronagolf komen in het najaar dan volgen wij uiteraard de aanbevelingen van het RIVM.