Online gebedsbijeenkomst voor het klimaat

plantje in uitgedroogde bodem

De initiatiefnemers van GroenGelovig houden op zondagmiddag 14 maart een online gebedsmoment voor het klimaat. Daarmee sluiten ze aan bij het klimaatalarm, een actie van tientallen organisaties om aandacht te vragen voor de urgente klimaatproblemen.

De bijeenkomst start even na 15:00 uur, kort nadat veel kerken in het land de kerkklokken hebben laten luiden als bijdrage aan het klimaatalarm.

Tijdens de bijeenkomst bidden verschillende mensen, die de gevolgen van klimaatverandering rechtstreeks kennen. Onder hen zuster Melina Polo SSpS, een Filippijnse zuster die al jaren in ons land woont en werkt. De landelijke online gebedsbijeenkomst wordt geleid door vertegenwoordigers van Micha Nederland, A Rocha Nederland, GroeneKerken en de werkgroep Laudato Si. Zij schreven een klimaatgebed, dat tijdens deze bijeenkomst wordt gebeden. Dit gebed treft u als bijlage aan.

De gebedsbijeenkomst kan via YouTube bijgewoond worden. De link naar de online bijeenkomst staat op 14 maart op www.groengelovig.nl/klimaatalarm.

Groengelovig is een initiatief van A Rocha Nederland, Micha Nederland, GroeneKerken, werkgroep Laudato Si Nederland, Tearfund, ChristenUnie, Kerk in Actie, Evangelische Omroep.

Klimaatgebed

God,
U laat nooit los wat uw hand begon.
Dat zien we overal om ons heen. De lente breekt aan.
Zoveel schepselen roeren zich weer.
Grutto’s keren terug in onze weilanden,
hazelaars staan alweer in bloei.
Uw Geest ademt in al uw schepselen.
Elke dag maakt de schepping uw naam groot.

Heer,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U blijft trouw aan een schepping vol schoonheid en diversiteit.
Maar wij hebben haar respectloos behandeld.
We hebben uitgebuit, vervuild, kapotgemaakt.
Het klimaat verandert, dieren sterven uit,
mensen worden het slachtoffer van andere mensen.

Vader,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U hebt in Jezus alles gegeven wat nodig is voor herstel.
U opent de weg naar vrede tussen mensen en schepping.
U geeft ons hoop: u laat nooit los wat uw hand begon.

God,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U wilt ons mensen niet loslaten in deze tijd.
Geef ons ogen, die zien wat juist is.
Ogen, die herkennen wat veranderbaar is.
Ogen, die een vergezicht zien en dromen van een wereld,
waar het goede der aarde eerlijk gedeeld wordt.
Geef ons een hart voor alles wat leeft,
vul ons met bewogenheid en liefde.

Heer, voed onze onrust over onrecht en vervuiling.
Help ons ons in te zetten voor recht en vrede.
Dat heel uw schepping weer tot bloei mag komen,
en u groot mag maken.
Amen.

Bron: Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)