Religieuzen tegen mensenhandel bijeen in Soeterbeeck

Vorig maand kwam in Soeterbeeck eindelijk het Europese Netwerk van Religieuze organisaties tegen mensenhandel samen. Ruim 30 religieuzen; zusters, 1 pater en medewerkers van de verschillende organisaties uit alle windstreken van Europa konden aan hun, tweemaal uitgestelde jaarvergadering, beginnen.

In heel Europa strijden religieuzen tegen mensenhandel. Zusters hebben bijvoorbeeld een opvanghuis in Tsjechië, Roemenië, of Spanje; anderen geven voorlichting op scholen of gaan in kerken en kloosters spreken over mensenhandel. Weer anderen lobbyen landelijk of in Europa voor betere wetgeving.

Vrijwel elk Europees land heeft actieve religieuzen, of lekenmedewerkers, die zich op vele verschillende manieren inzetten voor slachtoffers van mensenhandel Het netwerk RENATE* heeft bijna 300 leden in 30 verschillende landen in Europa. Elk jaar komen de landenvertegenwoordigers bij elkaar om over hun activiteiten te vertellen en om ideeën en plannen voor het komende jaar te bespreken.

De afgelopen twee coronajaren werd deze jaarvergadering via Zoom gehouden. Nu was iedereen erg blij elkaar weer in levende lijve te zien en gezellig bij te kletsen na de vergaderingen.
In Ravenstein, niet ver van Nijmegen, kwamen ze bij elkaar. Bijzonder om te vermelden is dat bestuurslid pater Roman CSSR uit Oekraïne bijzondere toestemming van zijn regering kreeg om drie dagen van deze vergadering bij te wonen.

De leden van het netwerk werden in Nederland welkom geheten namens de KNR, door Pater Mark-Robin Hoogland CP. Hij is zelf religieus (Passionist) en kwam in deze vergadering een medezuster tegen uit Polen, hetgeen zorgde voor een extra hartelijke ontvangst.

Het fijne van een meerdaagse vergadering op deze plek is de prachtige ligging tussen de velden, de bijzondere geschiedenis van dit voormalige klooster en de aanwezigheid van een kleine religieuze gemeenschap als buren. De dag werd telkens begonnen met een op het dagthema toegespitste ochtendviering door buurman Jan Peters SJ.

Behalve serieus vergaderen over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mensenhandel in de verschillende landen werd uiteraard ook over de gevolgen van de Coronapandemie gesproken.

Er was ook ruimte gemaakt voor een ‘dagje Nederland’ met een bezoek aan de Keukenhof, een ontmoeting met professor Conny Rijken over wetgeving en mensenhandel en de dag eindigde met een etentje bij een Chinees-Japans restaurant.

Binnen het netwerk heeft elk land zijn eigen activiteiten en acties. Twee middagen werden ingeruimd voor een ‘Informatie Marktplein’ waar elk land gelegenheid had te laten zien wat er in de afgelopen periode gedaan is. Een levendige en kleurrijke markt waar boeken, foto’s, tassen, folders, armbandjes, en nog veel meer getoond en geruild werden.

De laatste dag van de bijeenkomst was voorbehouden voor het kiezen van een nieuw bestuur waaruit in de komende maanden ook een nieuwe voorzitter zal worden gekozen.
In de kapel werd na muzikale meditatie en stil gebed een verkiezingsproces gestart. Dit resulteerde in een nieuw bestuur van 7 leden afkomstig uit Zuid- Oost- Midden- en West Europa.

Dit nieuwe bestuur zal aantreden tijdens de vijfjaarlijkse Algemene Vergadering die eind dit jaar gehouden zal worden in het Heiligdom in Fatima.

*RENATE= Religious in Europe Networking against Trafficking and Exploitation