Together 2023: oecumenische gebedsbijeenkomst voor de toekomst van de Kerk

Paus Franciscus nodigt jonge christenen van alle kerkelijke achtergronden uit om op 30 september in Rome te komen te bidden voor de toekomst van de kerk. Deze samenkomst van Gods volk, “Together”, wordt georganiseerd door de gemeenschap van Taizé. Ben je erbij?

Samen de verbinding zoeken: daar draait het om bij “Together”. De bijeenkomst is bedoeld om over grenzen heen te kijken en elkaar te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en meer begrip voor elkaar te hebben. Juist in deze tijd is het belangrijk dat gelovige jongeren elkaar kunnen vinden om op die manier een getuigenis van eenheid en een teken van vrede te geven.

De gebedsviering in Rome zal plaatsvinden in de stijl van Taizé. Voorafgaand aan de gebedsbijeenkomst vinden meerdere evenementen plaats in samenwerking met andere bewegingen, zoals een praise- en worshipdienst in de Sint-Jan van Lateranen, de kathedraal en ‘thuiskerk’ van de paus. 

Het gebed van de jongeren en paus Franciscus gaat vooraf aan de synode die later die week wordt gehouden in Rome. De paus moedigt een cultuur van luisteren aan in de kerk waarin ieders stem gehoord en meegewogen wordt. Ook de inbreng van katholieke jongeren en van christenen uit andere kerken wordt daarbij van harte verwelkomd. Zo vinden we nieuwe wegen om in de toekomst samen kerk te zijn en onze missie als christenen samen vorm te geven. De gebedsviering is een initiatief van Frère Alois, prior van de populaire Franse oecumenische monastieke gemeenschap van Taizé en heeft de warme belangstelling van paus Franciscus. 

Ben je tussen de 18 – 35 jaar en wil je bijdragen aan deze verandering? De Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseert een speciale reis naar de bijeenkomst van 28 september tot en met 2 oktober. Op www.oecumene.nl/together vind je meer informatie en kun je je aanmelden.  Ter voorbereiding op de reis vinden meerdere activiteiten plaats, voor wie zich ingeschreven heeft of daarover denkt. Twee daarvan vinden plaats in Utrecht op zondag 25 juni 2023: een ontmoetingsmiddag (aanmelding vereist) en een vrij toegankelijk Taizégebed in de Oud-katholieke Gertrudiskathedraal, waar ook broeder Sebastiaan uit Taizé aan deelneemt.