Vastenactie 2022: landrechten

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van het beschermen van landrechten van inheemse volken. Hun recht op land raakt aan grote uitdagingen als voedselzekerheid, biodiversiteit, milieu en klimaat. 

Dagelijks worden op vele plaatsen in de wereld kleine boeren, indianen en andere mensen uit hun huizen en van hun land gezet, vaak met geweld en intimidatie. Overheden of grote ondernemingen nemen hun land in bezit, bijvoorbeeld voor het aanleggen van een palmolieplantage of de bouw van een waterkrachtcentrale. Economische belangen blijken helaas zwaarder te wegen dan de landrechten van de lokale bevolking.

Hun land is hun leven

Onze voedselzekerheid is afhankelijk van goed vastgelegde landrechten van kleine boeren. Lokale gemeenschappen beschermen namelijk tachtig procent van de biodiversiteit op aarde. Zij eten wat de natuur biedt en produceren voedsel op kleine schaal, met behulp van natuurlijke hulpbronnen. Over het algemeen zorgen deze gemeenschappen ervoor dat gebruik en herstel van de natuur met elkaar in evenwicht blijven.

Landonteigening voor de aanleg van plantages met slechts één gewas leidt tot vermindering van de biodiversiteit en het vernietigen van lokale voedselsystemen. Grootschalige houtkap en monocultuur hebben ernstige gevolgen voor milieu en klimaat. De uitstoot van broeikasgas neemt toe, wat bijdraagt aan klimaatverandering. Om dat te voorkomen is het belangrijk de landrechten van lokale gemeenschappen te beschermen.

Wat doet Vastenactie?

Ieder jaar steunt Vastenactie projecten die (in)direct te maken hebben met landrechten. De afgelopen jaren heeft Vastenactie al zo’n 28.000 mensen geholpen bij hun strijd voor landrechten. In 2022 ondersteunt Vastenactie drie Maya-gemeenschappen in Guatemala bij onderhandelingen met de overheid over land. In Libanon krijgen 250 gezinnen van Syrische vluchtelingen in de Bekaavallei hulp bij het opbouwen van een menswaardig bestaan en in Brazilië ontvangen zestig families kassen, bassins voor wateropvang, zaaigoed en begeleiding bij het opzetten van een tuinbouwproject.

Op www.vastenactie.nl leest u meer over deze projecten.