Vers voor de Zondag: 11 oktober

Hartjesconfetti

In onze rubriek ‘Vers voor de Zondag’ blikken we vooruit op de eucharistieviering van aanstaande zondag (of feestdag): wat vertelt het Evangelie ons? Om wat voor thema draait deze viering? Wat zou je kunnen doen om dit te onderstrepen?

28e zondag door het jaar

Tot het feest genodigd

Opnieuw een parabel: nu die van de bruiloft, en wel de bruiloft van een koningszoon. We verwachten een sprookje. Dat zou het kunnen zijn (of worden) als de dagelijkse werkelijkheid niet zo weerbarstig was. De harde realiteit van uitgenodigd worden en van weerstand, zelfs van moord, komt aan bod. Hoe nemen wij de uitnodiging aan tot die nieuwe wereld die bedoeld is om de liefde te vieren (bruiloft)? We vieren liturgie om juist in deze hoopvolle oriëntatie gesteund te worden.

Exegetische notities Evangelie

Matteüs 22,1-14

De parabel van het bruiloftsmaal van een koning die veel mensen uitnodigt en waarbij velen verhinderd zijn.

Voor Matteüs is het kenmerkend dat hij de Kerk ziet als de nieuwe generatie gelovigen die het oude Israël vervangt. Hij sluit daarmee aan op een inzicht van Jeremia 7, 27-28. Twee categorieën staan naast en zelfs tegenover elkaar: de eerste groep genodigden, waarmee de joodse gemeenschap is bedoeld en de tweede groep die van de straat is geraapt.

De eerste groep komt volgens velen in een bijzonder daglicht te staan, alsof ze oneerlijke voorwendselen hadden om weg te blijven, terwijl ieder van hen een geldige reden had conform de wet van Mozes (Deuteronomium 20 en volgende). In de parabel heeft dit eerste gezelschap afgedaan en neemt iedereen op die zich min of meer toevallig genodigd weet.

Een lastig moment is de enkeling die op het eind van het verhaal terug op straat wordt gezet. De parabel sluit niemand uit, en ook niemand ín. De leden van de joodse gemeenschap die zich geroepen voelden tot het Rijk Gods in christelijk perspectief zijn welkom, op degene na die de waarde van het hemels bruidsmaal niet op waarde schat en zich niet aanpast zoals van hem verlangd wordt. Zo iemand komt in de duisternis terecht. De schrijver van het boek Wijsheid (17,2) had hem daarvoor al gewaarschuwd.

Themastelling

De rode draad is die van hoop en vertrouwen op een vernieuwd, nieuw leven en een messiaans feest waar zowel Jesaja als Matteüs over spreken. Een feest in verbondenheid en eensgezindheid (Paulus) waarbij God eerst de rol van rechter heeft en vervolgens als herder én als gastheer de mens nabij is die zich aan hem toevertrouwt. Deze mens komt tot nieuw leven.

De teksten en suggestie zijn genomen uit de ‘Handreikingen voor liturgie voor de zon- en feestdagen’ van Berne Media. In deze uitgave staan exegetische notities voor elke lezing en antwoordpsalm, een ‘kapstok’ voor de verkondiging, misteksten, voorbeden en diverse andere suggesties voor vieringen met gewijde of niet-gewijde voorganger. Voor meer informatie over de uitgave en een abonnement, zie de website van Berne Media.