Franciscus van Sales

 Van 1 oktober 2022 tot en met 29 januari 2023 wordt er een tentoonstelling georganiseerd over leven, werken en spiritualiteit van Franciscus van Sales. De titel van de tentoonstelling is ontleend aan een bekende uitspraak van deze bisschop en kerkleraar ‘Doe alles uit liefde en niet omdat het moet’. 

De tentoonstelling wordt gehouden in de kapel van het voormalige klooster van de Zusters van het Arme Kind Jezus, dat sinds enkele jaren fungeert als museum om het religieuze erfgoed van de zusters uit te dragen. Naast een vaste collectie van schitterend geborduurde paramenten en kerstgroepen van wassen beelden biedt het museum ruimte voor wisselende tentoonstellingen, zoals die over Franciscus van Sales. Wie was Franciscus van Sales?

Franciscus van Sales was bisschop, kerkleraar, stichter van de Orde van de Visitatie, spiritueel schrijver, patroonheilige van de doven, evenals schrijvers en journalisten. Franciscus van Sales leefde van 1567-1622 in Savoye, ten zuiden van het Meer van Genève, in de Franse Alpen. Hij was bisschop van het bisdom Genève, resideerde als bisschop-in-ballingschap in Annecy, en was een van de grote hervormingsbisschoppen die na het Concilie van Trente beslissende impulsen gaven voor de vernieuwing van de Kerk. In 1586/87 beleefde Franciscus van Sales als student in Parijs een ernstige geloofscrisis. Aan het einde van deze crisis realiseerde hij zich dat God liefde is en dat er niemand verloren is die al zijn vertrouwen op God stelt. Na een succesvol doctoraat in het wereld- en kerkelijk recht werd Franciscus van Sales in 1593 tot priester gewijd. In 1602 werd hij tot bisschop gewijd. Franciscus van Sales werd beroemd door de publicatie van het boek “Inleiding tot het devote leven” of “Philothea”. Dit werk werd gepubliceerd in 1609 en is nog steeds een van de klassiekers van de christelijke wereldliteratuur van vandaag. In dit boek laat Franciscus van Sales een manier zien waarop het christen-zijn slaagt in de wereld. Hij schreef voor de gewone mensen van zijn tijd, zijn spiritualiteit is met recht een leken-spiritualiteit te noemen. In 1610 stichtte Franciscus van Sales samen met de heilige Joanna Francisca (Jeanne) van Chantal de Vrouwenorde van de Visitatie van Maria, in de Duitstalige wereld ook wel bekend als de “Salesiaanse Zusters”. In 1616 voegde Franciscus van Sales zich bij de grote mystici van de 17e eeuw met zijn belangrijkste theologische werk “Verhandeling over de liefde van God” of “Theotimus”. Op 28 december 1622 overleed Frans van Sales in Lyon. Zijn lichaam werd overgebracht naar Annecy, waar hij op 24 januari 1623 aankwam. Vandaag rust zijn gebeente in de basiliek van het Visitatieklooster van Annecy aan de zijde van Jeanne de Chantal. In 1661 werd Franciscus van Sales zalig verklaard door paus Alexander VII en heilig verklaard in 1665. In 1877 riep paus Pius IX hem uit tot “leraar van de liefde” als kerkleraar. In 1923 riep paus Pius XI hem plechtig uit tot patroonheilige voor journalisten en schrijvers. Franciscus van Sales wordt ook vereerd als de patroonheilige van de doven. Kerkelijke feestdag op 24 januari. 

 De tentoonstelling is geopend op de gebruikelijke openingstijden van het museum, te weten op donderdag en vrijdag van 11.00-17.00 u, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 u. Adres: Kloosterstraat 68, 6369 AE Simpelveld. 

Meer informatie

foto: fragment van het zgn. krantenraam (geschonken door de Maas- en Roerbode) in de Sint Christoffel kathedraal Roermond.