Kom uit je bubbel!

Het perspectief van ‘Fratelli tutti’ op leven en werken

Op donderdag 27 mei 2021 organiseerde Stichting Thomas More een online publiekslezing, de lezing is terug te kijken via onderstaande link

De vooruitgang in onze wereld gaat niet gepaard met meer gelijkheid, constateert paus Franciscus opnieuw in zijn recente encycliek Fratelli tutti. Een deel van de mensengemeenschap wordt opgeofferd terwijl anderen van een zorgeloos bestaan genieten. “Wacht niet op de bestuurders om je eigen verantwoordelijkheid te nemen”, zo schrijft de paus. Hij brengt de parabel van de barmhartige Samaritaan in herinnering.

Beeld: iStock, Stichting Thomas More