woensdag 12 augustus 2020
'Oecumenische' kelk

Herbestemming ‘oecumenische’ kelk en schaal

Het verhaal 'Oecumene: haat, nijd en idealen' is mij uit het hart gegrepen. Ik ben in het bezit van een 'oecumenische' kelk en schaal,...
Overhandiging Glossy Gezonden

Nieuw glossy magazine ‘Gezonden’ over pastoraal werk in Limburg

'Gezonden'. Zo heet een nieuw glossy magazine over het werk van priesters, diakens, pastoraal werkers, geestelijk verzorgers en docenten levensbeschouwing in Limburg. Het magazine...
Norbertijn in koorbank

Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 10-3

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van...

Kardinaal en dominee redden bewijsmateriaal martelingen Brazilië

Vorige week werd in Sao Paulo een website gepresenteerd met meer dan 900.000 pagina’s documenten over schendingen van de mensenrechten in Brazilië in de...
Norbertijn in koorbank

Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 22-3

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van...

Paus Franciscus: de grote hervormer

Wie een grondige kennis heeft van de Argentijnse politiek en kerk, heeft een straatlengte voorsprong wanneer hij paus Franciscus probeert te begrijpen. De Britse...

Reporters terug uit Kameroen met koffer vol verhalen

De vijf mensen die als reporter met Mensen met een Missie op reis zijn gegaan, zijn terug uit Kameroen. Een reactie van een van...

Penningmeester Radio Maria: ‘Het gaat heel goed met ons’

Radio Maria heeft geen schulden, een batig saldo op de rekening en ontvangt steeds meer donaties. Dat zegt penningmeester Pieter Schevers in een reactie...

Een kerk in Calais

Bij Calais ontstaat er een permanente nederzetting van vluchtelingen die Groot-Brittannië niet in kunnen en Frankrijk niet worden uitgezet. Tertio ging er kijken en...
Adventskrans week 2

Tweede zondag van advent

Titus de Kemp oPraem schrijft voor katholiek.nl over de adventsweken en hoe hij deze persoonlijk ervaart. De liturgie confronteert ons vandaag met de adventsfiguur van...

Bisschoppen laten vragen homohuwelijk weg in enquete

De Nederlandse bisschoppen hebben de pauselijke enquête over het gezinspastoraat aangepast. Vijf vragen over het homohuwelijk en het gezin zijn weggelaten. De verschillen kwamen aan...
Lucht met wolken

Vers voor de Zondag: Hemelvaart

In onze rubriek ‘Vers voor de Zondag’ blikken we vooruit op de eucharistieviering van aanstaande zondag, of in dit geval het feest van Hemelvaart:...
Dakloze

Paus Franciscus: ‘bid als de armen’

In zijn preek tijdens de eucharistieviering ter afsluiting van de Amazonesynode sprak paus Franciscus over drie soorten van gebed: dat van de farizeeër, dat...

Caritas helpt in Nepal

Caritas Nepal is begonnen met het organiseren van hulp na de zware aardbeving die het land vandaag trof. Directeur pater Pius Perumana s.j. meldt...
Pausbrief - Paus Franciscus

Nieuwe pausbrief: een heilig vrolijk leven voor iedereen

Wat is dat, ‘leven als een heilige’? In zijn vandaag geopenbaarde pausbrief Gaudete et exultate(‘Verheugt u en juicht’) reikt Franciscus stof aan tot nadenken.  
Bewust Katholiek - Prekenservice

Bewust Katholiek start met prekenservice

Bewust Katholiek komt met een nieuw initiatief, de prekenservice. Iedere week publiceert men in een filmpje een nieuwe preek, gehouden door pastoor Dick van Klaveren uit Gouda.
Maaltijd

Maand van de Bijbel: lectio divina 12 februari

In het kader van de Maand van de Bijbel verzorgt Joost Jansen o.praem. elke dag een kleine lectio divina. Vandaag: ‘Luister allen naar Mij...

Priesteropleidingen Utrecht, Rotterdam en Breda werken samen

De priesteropleidingen van drie bisdommen gaan samenwerken. Komende studiejaar zullen de voltijds priesterstudenten van de bisdommen Utrecht, Rotterdam en Breda een gezamenlijk vormingsprogramma volgen....