zaterdag 15 juni 2019

Katholiek jaaroverzicht 2011 – het jaar in beeld

Kijk op onze website naar het katholiek jaaroverzicht 2011. We brengen in woord en beeld 2011. Ook dit jaar is een roerig jaar in...

Kerk2012: Een Facebookpagina is geen heilige graal

Zaterdag was het succesvolle congres Kerk2012. 150 mensen uit het hele land kwamen in Utrecht bijeen om elkaar te updaten over hoe je social...

Allerzielen

‘In besloten kring hebben wij afscheid genomen’: dit zinnetje kom ik vaker tegen de laatste tijd. Wanneer je het leest, weet je niet wat...

Weekoverzicht. Willibrords laatste orgaandonatie

Deze week stond in het teken van een nipte D66-overwinning. Onder leiding van kamerlid Pia Dijkstra wist D66 afgelopen dinsdag haar nieuwe orgaandonatiewet door...

De omweg

Mijn makke als schrijver en verteller is, dat ik vaak een aanloop nodig heb om ter zake te komen. Gelukkig stuit ik tijdens die...

Zero tolerance. Kardinaal Eijk eist waardige Eucharistievieringen

Kardinaal Eijk kiest voor een zero-tolerancebeleid ten aanzien van liturgische vieringen in het aartsbisdom. In een eergisteren verstuurde brief aan alle geestelijke ambtsdragers in...

Het einde van de kerkdienst op TV?

Deze week laaide een tweegesprek op Katholiek.nl en het Nederlands Dagblad op over het verdwijnen van kerkdiensten van de televisie. De RKK zet zwaar...

Naar Gods beeld: mannelijk en vrouwelijk

Wij kennen allemaal het scheppingsverhaal, toch? “God schiep Adam en Eva en zei: ‘Gaat heen en vermenigvuldigt u.’” Deze versimpeling èn verhaspeling van de...

Eijk opereert in de advent zonder verdoving

Een Adventsbrief ‘nieuwe stijl’ zou je het kunnen noemen, het laatste schrijven van aartsbisschop Wim Eijk over de toekomst van het aartsbisdom. Eentje vol...

Goud, geloof en verkiezingen

Nederland doet het goed op de Olympische Winterspelen. We hebben al een record aantal medailles. Je ziet sporters wel eens een kruisje slaan voor...