Overweging: Alle voedsel rein? 

Maaltijd

‘Zo verklaarde Hij – Jezus – alle voedsel rein!’ (Marcus 7,14-23)

Het valt onze abdijkok op dat er onder de gasten een groeiend aantal is dat een bijzonder dieet heeft. Glutenvrij, lactosevrij, xyz-vrij, soms heeft hij moeite om de zaken te combineren. Gelukkig is hij creatief, en wij genieten van zijn kookkunst. Maar dit alles is nog slechts wat de mensen aan voedsel naar binnen brengt en dat is in onze abdij verantwoord en lekker.

Jezus bewandelt in het evangelie van vandaag de omgekeerde weg. Hij heeft het over wat uit de mens komt. Dat is soms niet te verteren. Hij geeft een lange lijst: boze gedachten, ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, en ga zo maar door. Dat maakt de samenleving onrein. Ook vandaag. Iedere keer gaat er weer een beerput open: The Voice, een directeur voetbalzaken bij een grote voetbalclub waarvan dan ook nog wordt gezegd dat ze nog nooit zo’n goede directeur hebben gehad (behalve dan wat escapades…). Het voedsel dat van buiten naar binnen wordt gebracht zal echt wel zuiver zijn en meestal ook lekker. Wat er uit de mens komt dat maakt de hele samenleving onrein. Want het is gemakkelijk om enkele namen te noemen (en dat vermijd ik nu ook). De ‘onreinheid’ is bijkans structureel en er is een maatschappelijke bewustwording nodig.

Wat ik leer van onze Wijsheidsleraar Jezus is de oriëntatie. We zijn vaak geneigd om symptomen aan te pakken, dat wat zich buiten ons bevindt en in ons opnemen. De onreinheid, het gemis aan harmonie, zit binnen in ons en vraagt om te worden aangekeken. De enige weg is om het in een veilig klimaat te delen. Zo genezen we aan elkaar. En de wijze oproep van Jezus stimuleert ons om deze weg in te slaan. Het delen geneest, ook het delen met Hem (en dat is bidden…).