Filmopnames in Fulda in opdracht van de Duitse bisschoppenconferentie

Filmopnames in Fulda (Foto: Meins Coetsier)

De Duitse bisschoppenconferentie reikt dit jaar voor de vierde keer de katholieke prijs tegen vreemdelingenhaat en racisme uit. De prijs wordt toegekend aan katholieke en oecumenische initiatieven die zich, op basis van christelijke overtuigingen, inzetten voor het respectvol samenleven van mensen van verschillende afkomst en voor het bestrijden van vreemdelingenhaat en racisme in Duitsland. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op dinsdag 8 juni 2021 om 18.00 uur en wordt digitaal uitgezonden.

door Meins Coetsier

Ten behoeve van de uitreiking van de Katholieke prijs tegen vreemdelingenhaat en racisme produceert freelance journalist Tobias Al Shomer video’s voor de Duitse Bisschoppenconferentie (DBK). Zoals in een eerdere column al besproken, werd het diaconale muziekproject Divine Concern (‘goddelijke betrokkenheid’) van het gevangenispastoraat in het bisdom Fulda voor haar muzikale inzet in moeilijke tijden een geldprijs toegekend. Voor de opnames ontmoette ik journalist Al Shomer met de twee vrijwilligers van de JVA Fulda en JVA Hünfeld, Addi Haas (accordeon) en Tilo Zschorn (gitaar), voor de kathedraal van Fulda en bij de gevangenis.

Filmopnames in Fulda (Foto: Meins Coetsier)Het weer is zeer wisselend. Voor de Sint-Salvatorskathedraal in Fulda regent het zachtjes en giert de wind. ‘Moeilijk om te filmen, zowel qua beeld als qua geluid,’ zegt Al Shomer, die al vroeg uit Bonn was vertrokken. Als journalist is hij gewend in weer en wind te werken en probeert, ondanks alle omstandigheden, de interviews en scènes professioneel op te nemen. ‘Als muziek het voedsel der liefde is, speel dan verder,’ zei William Shakespeare al. Het doorzettingsvermogen wordt beloond: bij het filmen voor de poort van de gevangenis in Fulda breekt de hemel open en lacht de zon de gepassioneerde muzikanten toe. Een zonnige aanmoediging om vooral door te gaan!

Digitaal gala-event

De Duitse bisschoppenconferentie voelt ook de gevolgen van COVID-19. Na lang wikken en wegen heeft het DBK-secretariaat besloten om de prijsuitreiking op 8 juni als een strikt digitaal evenement te houden. De eisen van de Duitse gezondheidsafdeling en de onzekerheid over de duur en interpretatie van de huidige juridische situatie laten geen verdere planning toe voor een fysieke ontmoeting in Keulen. Het secretariaat van de bisschoppenconferentie plant nu een digitaal evenement dat geen videoconferentie zal zijn, maar een leuk feestje met een mix van live-elementen en voorbereide films. De organisatoren schrijven dat de persoonlijke ontmoetingen en uitwisselingen weliswaar worden uitgesteld, maar niet geannuleerd! De avond wordt online gepresenteerd, omlijst met muziek en vormgegeven als een gala-event.

Opstaan en verder gaan

Divine Concern reageert kalm op de spontane veranderingen. Een reis naar Keulen zou voor ons natuurlijk leuk zijn geweest. Maar in de eerste plaats zijn we dankbaar voor de steun van de Duitse bisschoppenconferentie. We hopen van harte dat we met toewijding en passie voor muziek onszelf en de algemene negatieve stemming van de huidige coronasituatie kunnen overstijgen. De pandemie heeft ons allen op de één of andere manier onze persoonlijke grenzen en angsten laten zien. We worstelen namelijk allemaal nog, elke dag, niet alleen de gevangenen. Het is belangrijk om elke keer weer op te staan en verder te gaan! Ja, wij blijven spelen met liefde voor muziek en voor het leven, want zonder muziek, in de woorden van Friedrich Nietzsche, zou het leven zelf op de lange termijn een vergissing zijn. Muziek is een kompas van je gevoel!

De uitnodiging van Bischof Dr. Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz: Einladung zur Preisverleihung 2021. Als u zich registreert op preis-gegen-fremdenfeindlichkeit@dbk.de, wordt de link naar de livestream u vooraf toegestuurd. Als alternatief kunt u de link kort voor het evenement vinden op www.dbk.de

Dr. Meins G.S. Coetsier studeerde filosofie aan The Milltown Institute of Theology and Philosophy (De Nationale Universiteit van Ierland) en promoveerde aan de Universiteit van Gent zowel in de Wijsbegeerte als in de Vergelijkende Cultuurwetenschap. Na postdoc-onderzoek aan de Universiteit van Zürich werkt hij als diaken en gevangenispastor voor het Bisdom Fulda en als deeltijds onderzoeker aan Trinity College Dublin.

Giften voor de realisatie van diaconale projecten in de gevangenis kunnen worden gestort op een rekening die wordt beheerd door het gevangenispastoraat van het Bisdom Fulda. U kunt uw gift storten op DE24 5305 0180 0089 0017 38 / BIC: HELADEF1FDS, tenaamstelling: ‘Meins Coetsier’, met vermelding ‘Spende – Jail House College’.