Hij die komt op 19 januari…?

Advent

De adventskalender is een ‘hot’ item. Er zijn papieren exemplaren, maar de kalender is ook digitaal te openen. De papieren exemplaren, vaak fraai versierd met luikjes voor iedere dag van de advent loopt tot het eindelijk Kerstmis is op 25 december. Het papier is kartonachtig. Soms zijn de luikjes wat moeilijk te openen. Je moet er toch wat voor over hebben wanneer je toeleeft naar een groot feest! Kerstmis is toch – achter Pasen en Pinksteren – een van de belangrijkste feesten van de het christendom.

Voor de beleving van de christelijke feesten staat Kerstmis misschien wel vooraan. Het spel van donker en licht, de versierde kerstbomen, ook in de straten. Het kerststalletje dat – ook al heb je niks met het geloof – toch je hart raakt. Een vrouw die zwanger is, haar man die niet precies weet hoe het bij zijn vrouw allemaal gegaan is, hoteliers (vroeger noemden we die mensen herbergiers) die hen wegsturen. Mensen als Jozef en Maria zien ze ook vandaag op de televisie. Vluchtelingen bij de vleet… Elk luikje opent ons weer voor een ander aspect van het geheim van Kerstmis.

Maar… ik hoor in de media ook spreken over een adventskalender tot 19 januari. Boeiend. Wordt Kerstmis verplaatst naar 19 januari 2021? Maken we  – aangestuurd door Rutte c.s. – van de 19e januari een magische dag waarop we eindelijk de ellende van het coronavirus achter ons kunnen laten? Een soort van messiaanse tijd zonder dat er een duidelijke messias aan te wijzen is? Met het christelijke Kerstmis hebben we tenminste nog een Messias – Jezus – die voor velen een identificatiefiguur is. We erkennen dat we Jezus niet moeten loskoppelen van een verandering ten goede in onze samenleving. Messias en messiaanse tijd moeten samen opgaan.

Toch laat het oprekken van het woord ‘adventskalender’ mij zien hoe sterk het verlangen is om eindelijk bevrijd te worden van deze pandemie, te worden verlost van de knellende banden die het virus ons oplegt. Woorden als bevrijding en verlossing: ze worden meer en meer gebruikt in een profaan kader. Hoe sterker de nood is, hoe krachtiger de verdrukking: we verlangen naar bevrijding en verlossing. Moet die komen van een datum die magische proporties krijgt of is er ook ruimte om gewoon Kerstmis te vieren en de boodschap van een Kind van God te ontvangen?

Het Kind van God – Jezus is zijn naam – wil niet alleen bevrijden van een pandemie, hij wil allereerst ons leren omgaan met de lastige kanten van het leven. Hij wil ons vreugde leren, ook bij nood en verdrukking. Ik meen dat dit echte bevrijding en verlossing is.