OMG: een nieuw magazine

Het nieuwe OMG magazine

OMG: Other – Me – God

Marina de Kort- de Wolde heeft lef om tussen de veelheid van magazines een nieuw blad te ‘baren’ en dan ook nog met een pretentieuze titel. In een ‘ik’-cultuur start zij bij de ‘ander’, dan komt ‘mij’ en dan ook ‘God’ erbij. Een fiere titel. De inhoud van het eerste nummer is even fier.

Uit welke ‘stal’ komt dit nieuwe magazine? Ik blader en zie op de voorlaatste bladzijde twee kolommen met vele, vele namen. Bekende mensen zoals de radioman Frits Spits, de theologe Claartje Kruijf, de schrijfster Désanne van Brederode, de Happinez-vrouw Inez van Oord en een nestor als Jan Terlouw. Maar ook vele voor mij minder bekende namen. Een zeer groot netwerk dat samen de schouders onder dit project wil steken, zo meen ik te merken.

Laten we eens gaan naar de inhoud. Deze is strak opgebouwd. Artikelen rond de drie invalshoeken zijn gelijkelijk verdeeld: de ander – mij – God. Steeds wordt een ruimte opgeroepen die verder reikt dan het onmiddellijk voorhanden. Mystiek zit overal, tot in een granaatappel toe. Boeiende mensen komen langs, uit het heden (Humberto Tan), uit het verleden zoals Jeanne d’Arc. Verten worden verkend in woord en in prachtige beelden zoals in het artikel over een verzoeningsreis op IJsland door de schrijver Geert Kimpen en zijn dochter. Mythen, sagen, sprookjes, verkenningen in religies die voor velen van ons minder bekend zijn zoals het Zoroastrisme.

Deze opsomming zou kunnen duiden op een ‘grabbelton’ aan schrijfsels en beelden. Dat is niet het geval. Ik proef een ‘rode draad’ waarin de beoogde drieslag Other-Me-God leidend is. De verbindingsstreepjes zijn hier belangrijk. ‘De ander’ komt tot zijn/haar recht als hij het ‘Mij’ ontmoet en de ervaring, de beleving opgehouden wordt voor het goddelijke, voor God. Dit laatste lijkt me belangrijk. ‘Het spirituele’ blijft in dit magazine niet vaag en zwevend. God wordt op een ontspannen en niet-dogmatische wijze ter sprake gebracht en ook opgeroepen in het prachtige beeldmateriaal. Het ‘Mij’ wordt uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan en de lezer wordt opgeroepen eens kritisch naar zichzelf te kijken: word ik geleefd of leef ik echt zelf, me zelf ontplooiend dankzij die ‘ander’?

Het is een mooi magazine. Prachtig opgemaakt, met een degelijke inhoud. Ik hoop dat het aanslaat bij het grote publiek. Voor de prijs hoef je het niet te doen: € 6,95 per aflevering, de vier nummers – voor één jaar – € 25,-. Respect voor de mensen die dit aandurven vandaag.