Onze lieve vrouw ter nood verlengt cultureel programma

Samenspel met de elementen: Natuur & Geloof

HEILOO – Al zo’n 1000 belangstellenden brachten een bezoek aan een van de activiteiten rondom het thematisch inspiratieprogramma ‘Natuur & Geloof’, dat in maart dit jaar is geopend. In het park van het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood is een buitententoonstelling te bezichtigen en er zijn diverse lezingen, concerten en workshops te bezoeken. Het heiligdom heeft besloten de tentoonstelling in ieder geval tot en met 25 oktober te verlengen.

Stilte na de storm

De storm die op 5 juli over Noord-Holland woei heeft de tentoonstelling onder de titel ‘In het begin: ode aan de natuur’, tijdelijk minder toegankelijk gemaakt. Twee van de zeven kunstwerken, die zijn geïnspireerd op de zeven dagen uit het bijbels scheppingsverhaal, waren beschadigd. Er lagen verschillende bomen om en losgewaaide takken versperden de paden. Vanwege deze ongeplande pauze is besloten om de duur van de tentoonstelling met een maand te verlengen. Waar de kunstwerken eerst tot eind september zouden staan uitgestald, zal dat nu tot en met 25 oktober zijn.

De natuur neemt het over

Het kunstwerk dat de meeste schade ondervond is dat van Meg Mercx. Op twee grote doeken stonden respectievelijk een Adam en een Eva verbeeld, die dan wel in jubel, dan wel in wanhoop hun armen naar de hemel heffen. Het doek met Eva is met een boom naar beneden gekomen. Mercx nam het nuchter op: “Dit verhaal van de zondeval blijft helaas gelijk aan de oorspronkelijke versie. Dramatisch uitgebeeld wel. De natuur neemt het over.” Ze hoopt wel dat er nog een mogelijkheid is om Eva te herstellen en de twee weer te verenigen.

Gelukkig waren de kunstwerken deels ontworpen voor interactie met de elementen. Het kunstwerk van Ellen Rijsdorp en Mariska Mallee had ook onder de storm te lijden. Hun kunstwerk gaat juist mede over verval. “Maar het mag wel toonbaar blijven. Wij zijn tenslotte ook natuur, die dan weer mag ingrijpen,” aldus Mariska en Ellen. Zij hebben hun werk opnieuw geplaatst. “In zeer korte tijd heeft de natuur er weer iets moois van gemaakt.”

Aandachtig

Behalve de verlenging van de tentoonstelling zijn er ook nog verschillende activiteiten in het najaar gepland die bij het programma aansluiten. Van de vele geïnteresseerden, die zich tot nu toe door de tentoonstelling en de omringende activiteiten voelden aangetrokken, bezocht zo’n 20% het heiligdom voor het eerst. Een gast aan een van de lezingen beschreef zijn ervaring: “Inspirerende agenda. Fijne plek om tot rust te komen. Er is aandacht en je wordt er aandachtig.” 

Inspiratieprogramma

Op het programma staan onder andere nog een poëziewandeling met (stads)dichter Joris Brussel, een cursus bezinnend schrijven met Annemarie Pronk, een groenworkshop met Tini Brugge en een lezing van Twan Huys over zijn boek wandellust. Het programma besluit op zondag 29 oktober met een bijzondere bijeenkomst met als titel ‘In dialoog over ons gemeenschappelijke huis’, over onze omgang met de natuur. Twee verschillende gezichtspunten zullen elkaar die dag ontmoeten, namelijk die van de pauselijke encycliek Laudato Si’ en die van het zogeheten Ecomodernisme. Al met al de moeite waard om de agenda op de website olvternood.nl in de gaten te houden.

De tentoonstelling is een productie van het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood en is mede tot stand gekomen met dank aan:

  • Vermeulen Brauckman Stichting
  • Paul de Gruyter Stichting
  • Prins Bernhard Cultuurfonds
  • KSBW