Overweging: Concurrentie?

Wedstrijd hordenlopen

Johannes, ‘de geliefde leerling’, heeft er nog niet veel van begrepen als hij Jezus zijn bezorgdheid uit dat ook andere mensen ‘duivels uitdrijven’ (Marcus 9,38-40). Je hebt je netten verlaten, huis en haard opgegeven, je bent deze bijzondere wonderdoener Jezus gaan volgen en je denkt iets exclusiefs in handen te hebben. En dan doen anderen die zelfde wonderen ook! Dat valt vies tegen!

Vandaag noemen we zoiets een ‘unique sellingpoint’. Je hebt waren die men niet bij een ander kunt kopen. Je kunt dan zelf de prijs betalen. Er zijn wetten die je octrooi beschermen. Je zit op rozen en je kostje is gekocht. Zo is de realiteit van vandaag, voor zaken en ideeën. Maar dit is niet de wijze waarop het in dat Rijk van God gaat….

In het Rijk van God gaat het niet sec om materiële zaken of mooie en edele ideeën. Het gaat in de eerste plaats om relaties. Jezus antwoordt aan zijn ‘geliefde leerling’: Johannes, wat goed is, waar het goede gebeurt, wees daar blij om. Wanneer mensen meer mens worden, bevrijd worden van knellende banden, tot liefde worden gebracht: laat het zo zijn.

In onze geseculariseerde samenleving zoekt onze kerk ook hoe ze concurrerend kan zijn ten opzichte van andere stromingen die het ‘welzijn, de ‘wellness’, van mensen op het oog hebben. Ze doen veel goeds. Ik ben blij dat de christelijke stroom haar eigenheid kan profileren: daar waar de mooie systemen barstjes vertonen, staat de christelijke boodschap voor openheid voor wat ons overstijgt: het transcendente. Dat heeft met liefde van doen.
Johannes is door zulke ‘puntjes op de i’ van Jezus gegroeid in zijn relatie met zijn Heer en heeft geleerd hoe liefde, die naastenliefde, die ‘agapè’, de plaats is waar God zich laat zien en werkzaam aanwezig is.